Alles over de energiebesparingsplicht en rapportageplichten

In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Daarom stimuleert en verplicht de overheid energiebesparende maatregelen. Deze maatregelen verdien je binnen 5 jaar terug. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor je energierekening. Op deze pagina lees je alles over de wetgeving rondom de energiebesparing en rapportageplichten. 

Wil je weten welke verplichting voor jouw organisatie/locatie geldt?

Energiebesparingsplicht

De Energiebesparingsplicht komt voort uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren aan uw bevoegd gezag, zoals gemeente of provincie. De wetgeving rondom energiebesparing verplicht ondernemingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas (of een equivalent zoals stadsverwarming) verbruiken om energie te besparen.

Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML)

In de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De EML bestaat uit 3 onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Je bepaalt zelf op basis van de situatie op jouw locatie welke categorieën voor jou relevant zijn. De categorieën voor Gebouwen zijn voor elke organisatie relevant. Met het beoordelen van de maatregelen uit de EML kun je aan de Energiebesparingsplicht voldoen.

Informatieplicht energiebesparing

Als je onderneming op een locatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas (of een equivalent zoals stadsverwarming) verbruikt, krijg je te maken met de informatieplicht energiebesparing. Dit houdt in dat je alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder dient uit te voeren.

Eens in de vier jaar rapporteer je op basis van de EML welke maatregelen je hebt uitgevoerd en welke nog op de planning staan. Ook kun je onderzoeken naar mogelijke maatregelen en doorrekenen en aantonen welke binnen 5 jaar zijn terugverdiend.

Onderzoeksplicht energiebesparingsplicht

De onderzoeksplicht energiebesparing geldt voor bedrijven met jaarlijks een elektriciteitsverbruik vanaf 10 miljoen kWh of 170.000 m³ aardgas (of een equivalent zoals stadsverwarming). Als aanvulling op de informatieplicht energiebesparing, moet je bij de onderzoeksplicht onderzoeken welke maatregelen naast de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) kunt uitvoeren om energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld door het opwekken van energie.

Hierbij rapporteer je over activiteitgebonden en niet over gebouwgebonden maatregelen, mits deze invloed hebben op het energieverbruik van het gebouw. Rapportage over gebouwgebonden maatregelen vallen onder de informatieplicht energiebesparing.

Energielabel C voor kantoren

Een energielabel voor een bedrijfspand zegt iets over de energiezuinigheid van het gebouw. Dit wordt uitgedrukt in een letter; van A (zeer energiezuinig) t/m G (niet energiezuinig). Een energielabel is verplicht bij de oplevering, verhuur of verkoop van een bedrijfspand. Voor het energielabel op kantoorgebouwen geldt dat ieder kantoor vanaf 100 m² sinds 1 januari 2023 een Energielabel C of hoger moet hebben.

EED-auditplicht

Een organisatie kan ook te maken krijgen met de EED-auditplicht, die in het kader staat van de Europese Energy Efficiency Directive (EED). Deze plicht geldt voor grote organisaties met minstens 250 fulltime werknemers (FTE) of een omzet van minstens 50 miljoen euro en een balanstotaal van minstens 43 miljoen euro. Midden- en kleinbedrijven (MKB) vallen hier dus niet onder.

Alles overzichtelijk op een rijtje

 • Verbruik locatie: > 50.000 kWh elektriciteit of > 25.000 m³ aardgas (of een equivalent zoals stadsverwarming)
 • Rapporteren van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd < 5 jaar
 • Niveau: Locatie
 • Heb je de deadline voor de informatieplicht gemist? Rapporteren kan en moet nog steeds. Zorg dat je dit alsnog doet, want vanaf 1 januari 2024 handhaven de omgevingsdiensten.

Klik hier om meer te lezen over de informatieplicht

 • Verbruik locatie:
  >1 0 miljoen kWh elektriciteit of > 170.000 m³ aardgas (of een equivalent zoals stadsverwarming)
 • Onderzoeken en rapporteren van energiebesparende en CO2 reducerende maatregelen met een terugverdientijd < 5 jaar plus een uitvoeringsplan
 • Niveau: Locatie
 • Heb je de deadline voor de informatieplicht gemist? Rapporteren kan en moet nog steeds. Zorg dat je dit alsnog doet, want vanaf 1 januari 2024 handhaven de omgevingsdiensten.
 •  

Klik hier om meer te lezen over de onderzoeksplicht

 • Grote organisaties met > 250 FTE of een omzet van > 50 miljoen euro en een balanstotaal van > 43 miljoen euro
 • Rapporteren van kosteneffectieve energiebesparende maatregelen voor de gehele organisatie, dus op alle locaties waar de onderneming actief is
 • Niveau: Concern
 • Wanneer: 4 jaar na laatste audit

Klik hier om meer te lezen over de EED-auditplicht

Wil je weten welke verplichting voor jouw organisatie/locatie geldt?

Valt jouw locatie niet onder de Energiebesparingsplicht en rapportageplichten, maar ben je benieuwd naar de mogelijke ‘besparingswinst’?