Waarom DEB?

Nederland dient net als alle andere Europese landen energiebesparende maatregelen nemen om klimaatdoelen te behalen. Het klinkt misschien niet zo aantrekkelijk, maar het kan wel leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen: energiebesparende maatregelen. DEB helpt mkb-ondernemers te voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing voor 1 december 2023.

Energiebesparingsplicht

Alle locaties van bedrijven en instellingen met een verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of  25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar dienen energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Deze besparingen maken deel uit van de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML). Met de EML kan aan de energiebesparingsplicht worden voldaan.

Informatieplicht

Alle bedrijven met een Energiebesparingsplicht dienen eens in de 4 jaar aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te rapporteren welke besparingen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder ze hebben uitgevoerd. Deze Informatieplicht energiebesparing is vierjaarlijks en is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht.

De nieuwe wet is dus tweeledig:

Onderzoeks- en EED-Auditplicht

Nieuw is de Onderzoeksplicht voor organisaties die meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of meer dan 170.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. Naast de informatie- of onderzoeksplicht kun je ook te maken krijgen met een Europese rapportageverplichting op grond van de Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED);  de EED-auditplicht. Grote ondernemingen dienen eens in de 4 jaar een energie-audit uit te voeren en hierover aan RVO te rapporteren.

Geen Energiebesparingsplicht?

Val je als ondernemer buiten de Energiebesparingsplicht maar wil je weten hoe je energiebesparend kunt ondernemen? Ook dan kun je maatregelen nemen. Hoe sneller je de maatregel oppakt, hoe sneller je profiteert van lagere energiekosten.

Ben je benieuwd welke maatregelen jij kunt treffen?