Waarom DEB?

Zo’n twintig jaar geleden trok een aantal wetenschappers aan de bel. Als mens bleken we een grote invloed te hebben op het klimaat. Om de wereld van morgen leefbaar te houden kwamen Europese en Nederlandse politici tot een klimaatakkoord. Wetenschappers en politici bepaalden welke maatregelen we in Nederland kunnen nemen om deze klimaatdoelen te behalen. In Nederland werd onder andere gekeken naar het bedrijfsleven. Het resultaat hiervan is de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing, de EML ontstaan. Maatregelen die uitleggen welke aanpassingen een onderneming kan doen om energiebesparing te realiseren.

Wil jij ook energie besparen en een bijdrage leveren aan een groenere toekomst?

De wereld leefbaar houden voor toekomstige generaties? Wil je energie besparen en hierdoor kosten besparen of ben je wettelijk verplicht? Hoe dan ook, actief ingrijpen is belangrijk. Door energiebesparend te ondernemen help jij hier aan mee. Dit is niet alleen goed voor het milieu maar ook goed voor de financiële situatie van jouw bedrijfsvoering. 

Ben je benieuwd welke maatregelen jij kunt treffen?

Energiebesparings- en informatieplicht

Nederland moet net als alle andere Europese landen energiebesparende maatregelen nemen om klimaatdoelen te behalen. Om die reden werd de energiebesparingsplicht in het leven geroepen. Inmiddels is die regeling getransformeerd in de informatieplicht energiebesparing (per 1 juli 2019). Waar ondernemers voorheen alleen verplicht waren om energiebesparende maatregelen te nemen kwam hier de meldplicht bij. Deze meldplicht geldt voor ondernemers met een bepaald verbruik en houdt in dat ondernemers de overheid moeten informeren over de fase van verduurzaming waarin zij zitten.

De wet is dus tweeledig:

Energiebesparing

Energiebesparing draagt bij aan lagere kosten voor je onderneming. DEB helpt je bij het vinden naar de energiebesparende maatregelen die toepasbaar zijn bij jouw onderneming.

Wil jij ook een bijdrage leveren aan een groenere toekomst? De wereld leefbaar houden voor toekomstige generaties? Dan is actief ingrijpen belangrijk. Door energiebesparend te ondernemen help jij hier aan mee.

DEB helpt beide groepen ondernemers met het verduurzamen van hun bedrijf en is hét online platform waar ondernemers alles kunnen vinden wat met energiebesparing en verduurzaming te maken heeft.