Veel­gestelde vragen

Hieronder tref je de meest voorkomende vragen aan over DEB.

Kom je er nog steeds niet uit? Neem dan contact met ons op!

Ook op de hoogte blijven?

DEB is een online platform dat mkb-ondernemers helpt bij het uitvoeren van (wettelijk verplichte) energiebesparende maatregelen. DEB geeft tegelijkertijd aan welke besparingen mogelijk zijn. Op DEB vind je de lijsten met maatregelen die van toepassing zijn op jouw bedrijf en geeft inzicht in welke maatregelen je de komende periode kunt gaan uitvoeren.

Filter aan de hand van deze categorieën welke maatregelen op jouw onderneming van toepassing zijn. Hierdoor krijg je overzicht hoe jouw bedrijf aan de energiebesparings- en informatieplicht kan voldoen, je bespaarpotentieel kunt realiseren en je duurzaam kunt ondernemen. Per categorie bepaal je voor je eigen onderneming of de desbetreffende maatregelen relevant zijn. De maatregelen verdienen zich terug binnen vijf.

Verder biedt DEB kennisartikelen, ervaringsverhalen van andere ondernemers en overzichten van subsidiemogelijkheden. In de nabije toekomst breidt DEB zich uit met andere relevante informatie, zoals bijvoorbeeld het zelf opwekken van energie door middel van zonnepanelen. In alle gevallen is gekozen voor de invalshoek van de mkb-ondernemer: een praktische aanpak en heldere taal.

De letters DEB staan voor Duurzaam. Energie. Besparen. De naam DEB past bij het karakter van het online-instrument: een waardevolle, assistent die je werk uit handen neemt.

De energiebesparende maatregelen die in DEB zijn uitgewerkt, leiden tot vermindering van de CO2-uitstoot en dragen bij aan de verduurzaming van jouw onderneming. De wettelijke verplichte energiebesparende maatregelen zijn de basis van DEB, maar het platform is ook te gebruiken als je geen wettelijke plicht tot energiebesparing hebt.

Voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000m3 gas verbruiken op jaarbasis geldt een wettelijke energiebesparingsplicht. Daarnaast is het vanaf 1 juli 2019 verplicht te rapporteren welke maatregelen je hebt uitgevoerd. Dit is de energiebesparings- en informatieplicht en dient te worden doorgegeven via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze wettelijke verplichting geldt voor bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of het equivalent daarvan verbruiken.

In de wet zijn Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) opgenomen die aangeven welke maatregelen je moet nemen. Je kunt in plaats van een bepaalde maatregel ook kiezen voor een alternatief dat minimaal evenveel energie bespaart.

DEB is ontstaan om het voor mkb-ondernemers gemakkelijker te maken de wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen uit te voeren en aan de informatieplicht te voldoen. De Wet milieubeheer verplicht je tot net nemen van deze maatregelen die in de wet staan omschreven als je onderneming meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000m3 gas verbruikt op jaarbasis.

De maatregelen zijn onderverdeeld in de categorieën: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. DEB legt deze in begrijpelijke taal uit en zet verschillende uitvoeringsmogelijkheden naast elkaar. Dit initiatief van MKB-Nederland is uitgewerkt in samenspraak met een groot aantal branche-, beroeps- en ondernemersverenigingen. Zij zijn partners van het initiatief.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. In welke klasse een gebouw valt (dus welk label het krijgt), hangt af van het energiegebruik, opgewekt door fossiele brandstoffen zoals gas of olie. De indeling is gebaseerd op het gebruik in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr). Hoe minder energie een gebouw gebruikt, hoe beter het energielabel. A++++ is het hoogst haalbare, G is het laagst haalbare. De berekening van het gebruik is gebaseerd op Europese normen. Het energielabel wordt bepaald door een vakbekwaam energieadviseur. Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is een energielabel verplicht. Vanaf januari 2023 moet ieder kantoor in Nederland groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben.

DEB is kosteloos. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties maken dit initiatief van MKB-Nederland mogelijk. De overheid vindt verduurzaming van bedrijven essentieel en ondersteunt dit initiatief. Daarom is DEB toegankelijk voor alle ondernemers.