Thema

Netcongestie

Veelgestelde vragen van mkb-ondernemers

Nederland is op weg naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Dit is van belang voor het tegengaan van klimaatverandering, afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en minder afhankelijkheid van internationale energieleveranciers. Deze energietransitie gaat zo snel dat het elektriciteitsnet het niet aan kan met als gevolg: netcongestie. DEB geeft antwoord op veelgestelde vragen van mkb-ondernemers.

Netcongestie treedt op als de vraag naar of het aanbod van elektriciteit groter is dan de hoeveelheid die het elektriciteitsnet kan transporteren. Dit leidt tot een overbelasting van het elektriciteitsnet, waardoor het niet meer mogelijk is om elektriciteit te leveren of terug te leveren. Je kunt het zien als een file op het elektriciteitsnetwerk. Dit heeft met name gevolgen voor de elektriciteitsvoorziening van grootzakelijke verbruikers.

Netcongestie kan impact hebben op verschillende aspecten binnen je bedrijfsvoering zoals bijvoorbeeld:

  • Hogere energiekosten tijdens piekuren.
  • Beperkingen voor uitbreiding en groei.
  • Verminderde betrouwbaarheid door spanningsschommelingen en stroomuitval met als mogelijk gevolg:
    • Verlies van data door tijdelijke stroomuitval.
    • Risico voor operationele activiteiten.

In sommige regio’s in Nederland is de drukte op het elektriciteitsnet groter dan in andere regio’s. Op de capaciteitskaart van Nederland zie je voornamelijk rode en oranje gebieden wat aangeeft dat netcongestie wijdverspreid is. Zowel voor de aanvoer als het terug leveren van stroom.

Netcongestie kan leiden tot diverse problemen zoals hogere energiekosten, schade aan het net waardoor spanningsschommelingen en stroomuitval mogelijk is, minder kunnen verduurzamen, niet kunnen terug leveren van stroom, minder uitbreiding van capaciteit en processen of het niet kunnen verhuizen naar een andere locatie.

De oplossing op korte en middellange termijn is dat je zelf als ondernemer aan de slag gaat met netcongestiemanagement. Dat begint vaak met kijken waar je kunt besparen of met te gaan ‘flexen’. Voor ‘flexen’ gaan we even terug naar de vergelijking van het energienet met een snelweg. In de spits is het druk, maar als je na de ochtendspits rijdt is de kans groter dat je zonder files op je bestemming aankomt. Dit geldt ook voor elektriciteit. ‘s Nachts verbruiken bedrijven over het algemeen veel minder stroom, waardoor het juist dan aantrekkelijker is om bijvoorbeeld robots te laten werken, processen te laten draaien waar weinig tot geen mensen voor nodig zijn en om elektrische auto’s op te laden.

Kijk voor een scala aan mogelijkheden wat je zelf kunt doen en wat je met andere bedrijven samen kunt doen op Ondernemen.nl.

De website ondernemen.nl/netcongestie van VNO-NCW en MKB-Nederland biedt veel praktische informatie: hoe je zelf aan de slag kan, inspirerende verhalen van ondernemers, waar bijeenkomsten zijn over netcongestie en maakt duidelijk welke knelpunten en behoeftes ondernemers ervaren en hoe die worden ingebracht bij overheden en netbeheerders.   

Netbeheerders maken afspraken met bedrijven die aanzienlijke hoeveelheden stroom verbruiken over het verminderen van hun stroomgebruik tijdens piekmomenten. Ook investeren netbeheerders fors in de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet om vraag en aanbod aan te kunnen. Echter, dat gaat voorbij 2030 duren voordat de vraag aan transport van stroom weer een beetje past bij de capaciteit van het net. We blijven ook verduurzamen dus de kans dat het stroomnet de vraag aan transport (afname en terug leveren gaat over hetzelfde net) ook voorbij 2030 echt aankan is de vraag. Zelf actie ondernemen is dus altijd de beste oplossing. Het Landelijk Actieplan Netcongestie (LAN), richt zich op het versnellen van de versterking van het elektriciteitsnet, het slim benutten ervan en het stimuleren van flexibel energieverbruik. Deze energietransitie vraagt om betrokkenheid van alle gebruikers.

Praktische tips ‘Eerste hulp bij netcongestie’

De handreiking van het Gelders Energieakkoord (GEA) biedt een breed scala aan praktische tips. Van eenvoudige eerste stappen voor ondernemers die net beginnen met congestiemanagement tot oplossingsrichtingen voor ondernemers die willen lezen hoe ze met andere bedrijven kunnen samenwerken.

Inspirerende ondernemersverhalen

We interviewen regelmatig ondernemers, energie-experts en andere partijen die werken aan het oplossen van netcongestie. Waar lopen ze tegenaan en welke acties hebben ze al ondernomen? Hun ervaringen, kennis en oplossingen kunnen jou wellicht inspireren of op een idee brengen voor jouw eigen bedrijf.