Thema

Netcongestie

Wat is het en wat betekent het voor jou als mkb-ondernemer?

Er is een toenemende druk op het elektriciteitsnetwerk: vraag en aanbod van elektriciteit zijn hoger dan de beschikbare netcapaciteit. Deze ‘netcongestie’ kun je zien als een file op het elektriciteitsnetwerk. Deze file ontstaat op (piek)momenten. Wat houdt netcongestie precies in en wat zijn mogelijke gevolgen voor jouw bedrijf?

Netcongestie is een toenemend probleem omdat we steeds meer stroom verbruiken door de groei van onze bevolking en de toenemende welvaart. Bovendien is het elektriciteitsnet ontworpen voor eenrichtingsverkeer: van de elektriciteitscentrale naar de gebruiker. Door de opwek van energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, wordt er ook veel elektriciteit terug geleverd aan het net. Dit kan voor problemen zorgen.

Netcongestie is een complex vraagstuk dat helaas steeds vaker voorkomt en nog tot zeker na 2030 speelt. Het is belangrijk dat je als mkb-ondernemer op de hoogte bent van de gevolgen en stappen onderneemt om de impact op jouw bedrijf te beperken.

energiemarkt

Wat zijn mogelijke gevolgen van netcongestie?

Netcongestie kan verschillende gevolgen hebben voor jouw mkb-bedrijf, waaronder:

Wat kun je doen om de impact van netcongestie op jouw bedrijf te beperken?

Gelukkig zijn er verschillende acties die je kunt ondernemen om de impact van netcongestie op jouw mkb-bedrijf te beperken zoals:

Dit zijn slechts een aantal mogelijkheden. Op Ondernemen.nl – een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland – vind je meer praktische oplossingsrichtingen en verhalen van ondernemers die al aan de slag zijn gegaan met het aanpakken van netcongestie.

Lees ook:
koelen

Praktische tips ‘Eerste hulp bij netcongestie’

Het elektriciteitsnet heeft zijn maximale capaciteit bereikt waardoor er files ontstaan. Er wordt de komende jaren hard gewerkt aan de uitbreiding van elektriciteitsnetwerken. Door slimmer om te gaan met de huidige capaciteit maken we samen het verschil. Deze handreiking van het Gelders Energieakkoord (GEA) biedt een breed scala aan praktische tips.

Ondernemer Jan Ros:

"Vooruitdenken en vooruitgaan."

Als producent van verse (biologische) quiches, soepen, pie’s en andere verse maaltijden heeft La Coquerie (Arnhem) een grote energiebehoefte. Mkb-ondernemer Jan Ros heeft te maken met forse uitdagingen op het vlak van netcongestie. Tegen de stroom in zet hij krachtige, duurzame stappen met zijn bedrijf; voor mens en maatschappij. Bekijk de video van Jan Ros.

Programma Netcongestie bedrijfsleven

Het programma Netcongestie bedrijfsleven – een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland –ondersteunt en betrekt mkb-ondernemers bij dit probleem. Door duidelijkheid te geven en praktische informatie te bieden en naar hun knelpunten, ideeën en behoeftes te luisteren. En deze kenbaar te maken bij overheden en netbeheerders.

Op Ondernemen.nl/netcongestie vind je meer informatie over het programma, oplossingsrichtingen, inspirerende ondernemersverhalen en actualiteiten. 

Servaas van der Ven, Programmamanager VNO-NCW vertelt in deze video meer over het programma.