Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

Deze regeling is tijdelijk gesloten voor aanvragen

Wat is de Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)?

De VEKI is een subsidieregeling voor ondernemers die CO2-besparende technieken willen toepassen binnen hun onderneming, die een terugverdientijd hebben van meer dan 5 jaar.

De subsidie is bedoeld om de transitie naar een schonere industrie te bevorderen, omdat veel ondernemers de initiële kostenpost voor de machines te hoog vinden. De subsidie heeft een kortere looptijd dan andere subsidies. Wil je gebruikmaken van VEKI, kijk dan goed of je aanvraag nog ingediend mag worden.

Waarvoor dient de subsidie?

De Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie subsidie is bedoeld voor investeringen in bewezen CO2-reducerende technieken. De nadruk ligt hier op het woord ‘bewezen’, omdat hiermee direct enkele voorwaarden worden aangegeven.

De subsidie is vrij breed, maar de techniek die gebruikt wordt, dient dus al eerder gebruikt te zijn in Nederland, en een aanzienlijke impact te hebben op CO2-reductie. 

Hoe wordt de subsidie verstrekt?

De VEKI is een subsidie met een vooraf vastgesteld budget, waardoor een snelle aanvraag je kans op toekenning van de subsidie vergroot. Je krijgt bij deze subsidie altijd een vooraf vastgesteld bedrag, die past bij de grootte van je project en de hoeveelheid CO2-reductie die je bewerkstelligt.

Wel zijn de minimale en maximale vergoedingen bekend. Die liggen namelijk tussen de 30% en 70% van de totale kosten die je maakt. Je voordeel kan met VEKI dus behoorlijk oplopen, afhankelijk van de maatregelen die je neemt.

Voorwaarden voor de subsidie

De kaders waarbinnen de Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie subsidie van toepassing is, zijn duidelijk geschetst. Zo moet het project vallen binnen één van de volgende thema’s:

  • Energie-efficiëntie
  • Recycling en hergebruik van afval
  • Lokale Infrastructuurvoorzieningen
  • Overige CO2-reducerende maatregelen

De subsidie is bedoeld voor bedrijven die in categorie C, D en E vallen op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Dit zijn de Industrie (Cat. C), bedrijven die elektriciteit, aardgas, stroom en gekoelde lucht produceren, distribueren en verhandelen (Cat. D), en bedrijven die afval en afvalwater verwerken (Cat. E).

De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor VEKI is dat het project zorgt voor een afname van de CO2-uitstoot. Maar ook CO2-equivalenten zoals CH4, N₂O, HFK’s, PFK’s en SF6 vallen onder de regeling. Om in aanmerking te komen voor de subsidie is het ook van belang om nog niet gestart te zijn voor de subsidieaanvraag. Ook moet het project voor een bepaalde datum in zijn totaliteit opgeleverd zijn.

Daarnaast geldt er ook een minimumbedrag voor de VEKI. Zo moet de totaal uit te keren subsidie minimaal € 125.000 bedragen. Op die manier wordt een minimale omvang van een project gewaarborgd.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

De Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie is eenvoudig aan te vragen via RVO. Ook vind je hier meer informatie over de specifieke voorwaarden die gelden voor deze subsidie.

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn
Lees ook