Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE)

Wat is de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE)?

De Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) is bedoeld om investeringen in de verduurzaming van je productieproces of gebouw aantrekkelijker te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler of een kleine windturbine.

Onder de subsidie vallen apparaten die gebruikmaken van zonne-energie of energie uit water en lucht.

Waarvoor dient de subsidie?

Kleine installaties, zoals zonneboilers en warmtepompen vallen onder deze subsidie. Beide installaties kunnen binnenruimtes of (kraan)water verwarmen met energie die wordt afgegeven door de zon, lucht of water. Vanaf 1 januari 2024 is er geen ISDE-subsidie meer voor zonnepanelen.

Hoe wordt de subsidie verstrekt?

De ISDE is een subsidie waarvoor een eenmalige uitkering geldt. Omdat niet iedere installatie dezelfde aanschafwaarde of hetzelfde thermisch vermogen heeft, geldt er voor iedere installatie een ander subsidiebedrag.

In deze zin is de ISDE anders dan SDE++, omdat het hier gaat om subsidie voor de aanschaf van installaties en bij de SDE++ juist om exploitatiesubsidie.

Voor ISDE is in 2024 het budget verhoogd van € 560 miljoen naar € 600 miljoen. Elk jaar komt er nieuw budget beschikbaar. De ISDE loopt door tot 2030.

Rekenvoorbeeld ISDE

De hoogte van de ISDE subsidie voor jouw onderneming hangt af van de investering die je doet. Heb je een groot bedrijf en zet je een krachtige warmtepomp neer, dan is het bedrag dat je ontvangt ook hoger dan bij een kleiner apparaat. Precieze berekeningen kunnen we dan ook moeilijk geven. Wel indicaties:

Warmtepomp: tussen de € 500,- en € 7.650,-

Zonneboiler: opbrengst in kWh x € 0,68 (ander bedrag boven 10 m2 apertuuroppervlak)

Isolatie: € 4,-  tot € 20,- per vierkante meter (Dak- en gevelisolatie krijgen meer dan vloer- en spouwmuurisolatie)

Warmtenet aansluiting € 2.925,- (<100 kW), € 12.344,- (100-400 kW) en € 21.906,- (>400kW)

Windturbine: € 66,- per m2

Voorwaarden en stappenplan voor ISDE subsidie

Ondernemers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de ISDE subsidie. Allereerst moet de aanvraag ingediend worden nog voordat de koopovereenkomst wordt aangegaan.

Lees in deze 8 stappen wat je moet doen om je zakelijke aanvraag goed af te ronden: Stappenplan zakelijke gebruikers (ISDE)

Er is alleen subsidie beschikbaar voor nieuwe installaties en veel van de installaties in Nederland dienen te worden geïnstalleerd door een erkende installateur.

Voor veel installaties geldt dat ze binnen een jaar na toezegging van de subsidie geïnstalleerd moeten zijn, al is wel het mogelijk om uitstel aan te vragen voor deze termijn.

Meer maatwerk voor monumenten

Sinds begin 2024 is de ISDE-regeling toegankelijker voor monumenten. Voor deze specifieke groep worden de vereiste minimale isolatiewaarden versoepeld en de subsidiebedragen aangepast. Monumenteigenaren hoeven niet langer minimaal 8 m2, maar slechts 3 m2 glasisolatie toe te passen om in aanmerking te komen voor subsidie. Bovendien kan het glas zowel als voor- als achterzetbeglazing worden geplaatst, bijvoorbeeld bij een glas-in-loodraam.

Vanwege de monumentale waarde zijn veel eigenaren van monumenten beperkt in het gebruik van HR++ glas of gevelisolatie, en ontbreekt vaak een spouwmuur, wat isolatie bemoeilijkt. Door de voorwaarden te versoepelen, komen vanaf 2024 aanzienlijk meer monumenteigenaren in aanmerking voor subsidie.

Extra subsidie voor milieuvriendelijk biobased isolatiemateriaal

Om het gebruik van biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen, zoals vezelhennep en vlas, te bevorderen, wordt een bonus geïntroduceerd. Deze materialen worden duurzaam geproduceerd en zijn milieuvriendelijk afbreekbaar, hoewel ze vaak duurder zijn dan niet-duurzame isolatiematerialen.

Subsidiewijziging voor warmtepompen

Vanaf 2024 moet een warmtepomp minimaal het energielabel A++ hebben om in aanmerking te komen voor ISDE. De meeste warmtepompen voldoen reeds aan dit label. Warmtepompen met een energielabel A+ of lager komen niet langer in aanmerking voor subsidie. Als je in 2023 een warmtepomp met een A+ of lager label hebt aangeschaft, kun je subsidie ontvangen door deze in 2024 te laten installeren.

De subsidiebedragen voor warmtepompen met een energielabel A++ of hoger zijn verhoogd met € 450. De eerder verstrekte bonus voor deze energiezuinige warmtepompen komt te vervallen. Voor warmtepompen met een energielabel A+++ geldt nu een aanvullende bonus van € 225. Deze wijziging van het energielabel is niet van toepassing op warmtepompboilers en warmtepompen met een thermisch vermogen van 71 kW of meer.

Aanpassing van subsidiebedragen

Vanaf 2024 ontvangen aanvragers die een zonneboiler laten plaatsen minder subsidie voor grotere zonnecollectoren (om overstimulering te voorkomen). Zonneboilers met een oppervlakte van 5 tot en met 10 m² ontvangen nu € 0,55 per kWh, in plaats van de eerdere € 1,02. Voor zonneboilers met een oppervlakte van >10 m² is het nieuwe bedrag € 0,28 per kWh, in plaats van € 0,45. De subsidie voor aansluiting op het warmtenet wordt verhoogd van € 3.350 naar € 3.775.

Nieuw budget voor kleine windturbines voor zakelijke gebruikers

Sinds 2020 kunnen zakelijke partijen, zoals rechtspersonen, maatschappen, stichtingen, vennootschappen onder firma (vof) of commanditaire vennootschappen (cv), ISDE-subsidie aanvragen voor zonnepanelen en kleine windturbines. Voor kleine windturbines wordt nieuw budget beschikbaar gesteld. Tussen 1 januari 2024 en 31 december 2027 bedraagt het totale budget € 20 miljoen.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Meer informatie over de ISDE-subsidie vind je op de website van RVO. Je kunt hier ook direct je aanvraag doen.

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn
Lees ook