Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

MKB ondernemers kunnen zich inschrijven voor de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). De regeling is bedoeld voor kleinere ondernemingen met een bedrijfspand (eigendom of gehuurd) die niet de wettelijke plicht tot energiebesparing hebben, maar wel met energiebesparing aan de slag willen.

De regeling heeft tot doel MKB ondernemers te stimuleren bij verduurzaming en energiebesparing. Met de subsidie kunnen ondernemers een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Verder zijn er mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij de uitvoering.

Bekijk deze korte animatievideo voor meer informatie.

Welke ondernemers komen in aanmerking voor de SVM subsidie?

Deze regeling is bestemd voor:

 • MKB bedrijven tot 250 werknemers (fte’s) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen;
 • Ondernemers die één of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren;
 • Ondernemers die niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Dat betekent dat jouw bedrijfspand per jaar dus niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruikt;
 • Is het verbruik hoger? Dan geldt de wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen door te voeren.

Let op! Heb je deze subsidie eerder in 2021 of in 2022 voor een bedrijfsgebouw aangevraagd? Dan krijg je voor het betreffende bedrijfsgebouw in 2023 niet opnieuw subsidie.

Waar krijg je subsidie voor?

Je krijgt een vergoeding voor 80% van de kosten van:

 • Een energieadvies voor de verduurzaming van jouw bedrijfspand en/of bedrijfsvoering;
 • Ondersteuning bij de uitvoering van de energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen uit dit advies.

Het energieadvies gaat over mogelijke energie- en CO2-besparende maatregelen in jouw bedrijfspand en bedrijfsvoering. Ook de investeringen die hiervoor nodig zijn, staan in het advies.

Wie geeft je advies en ondersteuning?

Je laat het advies opstellen door een energieadviseur van buiten jouw bedrijf. Die onderzoekt en adviseert je over de verduurzamingsmaatregelen en de investeringen die daarvoor nodig zijn. Het energieadvies moet gaan over alle aspecten van het gebouw en de bedrijfsvoering. Richt een advies zich bijvoorbeeld alleen op zonnepanelen of LED-verlichting? Dan is het geen compleet energieadvies en krijg je geen subsidie. Daarnaast is ons advies om niet in te gaan op (telefonische) acquisitie van partijen die je niet kent en je ongevraagd bellen. Houd altijd zelf, al dan niet met je eigen energieadviseur, de regie over het contact met betrekking tot de SVM-regeling.

Na het uitbrengen van het advies kan jouw energieadviseur je ook helpen bij het uitvoeren van de maatregelen uit het advies. De volgende ondersteuningsactiviteiten krijg je dan ook vergoed:

 • Opvragen en beoordelen van een of meer offertes;
 • Aanvragen van subsidies of financieringsmogelijkheden;
 • Opstellen en uitzetten van opdrachten;
 • Aanvragen van de Subsidie Verduurzaming Mkb (alleen als ook één van de bovenstaande activiteiten zijn uitgevoerd).

Doorlooptijd van de SVM subsidie

Je krijgt subsidie voor de kosten die je maakt vanaf 1 april 2023 en hebt aangevraagd vóór 30 september 2023, 17:00 uur.

Welke kosten krijg je vergoed?

Het totaalbedrag dat opengesteld is voor deze regeling is: € 14.400.000. Het subsidiebedrag voor het verduurzamingsadvies is minimaal € 400 en maximaal € 750. Het maximale subsidiebedrag voor advies én ondersteuning samen is € 2.500.

Je vraagt voor ieder bedrijfspand maximaal één keer subsidie aan voor advies en één keer voor ondersteuning. Dat kan in één aanvraag of in 2 aparte aanvragen. Dat mag je zelf kiezen.

Alleen de kosten voor advies en ondersteuning door de energieadviseur krijg je vergoed. De investeringen in de maatregelen zelf vallen dus niet onder deze subsidie. Je kunt dus geen maatregelen mee financieren.

Hoe zien de voorwaarden per 1 april 2023 eruit?

Om de kwaliteit van de adviezen en ondersteuning voor jouw onderneming te verbeteren, is de regeling aangepast. Wat is nieuw in 2023?

 • Je ondertekent de ‘Verklaring Subsidie Verduurzaming Mkb’ waarin RVO je informeert over de voorwaarden. Hierin staat onder andere dat je weet dat je niet verplicht bent om een energieadvies te laten opstellen;
 • De energieadviseur moet tenminste 2 jaar ervaring hebben met het adviseren van mkb-ondernemers over energiebesparing en verduurzaming. De adviseur kan dit aantonen;
 • Je voegt de jaarafrekening van jouw energieleverancier als bijlage toe aan jouw aanvraag;
 • RVO heeft de eisen aan de energiebalans die de energieadviseur voor jou opstelt, aangescherpt;
 • Je kunt de subsidie voor het advies en de subsidie voor ondersteuning apart aanvragen. Vraag je de subsidie voor het advies en de subsidie voor ondersteuning apart aan? Dan moet je per aanvraag een maatregel in opdracht gegeven hebben. Bij het advies kan dat een eenvoudige maatregel zijn. Bij ondersteuning gaat het om de maatregel waarvoor jij ondersteuning hebt gekregen;
 • Bekijk alle voorwaarden voor deelname SVM via de website van RVO.

Hoe kun je de subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) aanvragen?

De SVM subsidie krijg je pas nadat je de investering hebt gedaan. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor de aanvraag ervan. De energieadviseur doet dat niet voor je. Wil je gebruikmaken van SVM? Volg dan de onderstaande stappen:

 • Stap 1: Vind een energieadviseur die bij jouw bedrijf past. De energieadviseur moet een eigen KvK-nummer hebben. Je kunt hiervoor onze lijst met gekwalificeerde energieadviseurs bekijken.
 • Stap 2: Krijg energieadvies op maat voor jouw bedrijf.
 • Stap 3: Kies uit het advies één of meer verduurzamingsmaatregel(en) die jij wilt uitvoeren.
 • Stap 4: Vraag de energieadviseur eventueel je ook te ondersteunen bij de uitvoering van één of meer maatregelen uit het advies.
 • Stap 5: Laat jouw adviseur de subsidie aanvragen in onze digitale aanvraagomgeving. Uiteraard mag je dit ook zelf doen.
 • Stap 6: Je dient de aanvraag in bij RVO
 • Stap 7: RVO controleert je aanvraag en komt bij je terug met een oordeel en de hoogte van het terug te krijgen bedrag.
 • Stap 8: je ontvangt de subsidie van RVO.

Voor uitgebreide informatie over de subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) en het aanvragen hiervan verwijzen we je graag naar de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn