Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

In het kort:

Doel

Verduurzamen en onderhouden van huurwoningen

Naam regeling

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Soort regeling

Subsidie

Bedoeld voor

Institutionele beleggers, zakelijke en particuliere verhuurders

Geldig tot

31 december 2025

Uitleg van de regeling

De Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) biedt financiële ondersteuning voor energiebesparende maatregelen in bestaande huurwoningen. De subsidie geldt ook voor onderhoudswerkzaamheden mits deze samen met energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. De regeling richt zich op het verbeteren van de energie-efficiëntie en het verminderen van de CO2-uitstoot van huurwoningen.

Doel van de regeling

Het doel van de SVOH is om particuliere en institutionele verhuurders te stimuleren hun huurwoningen te verduurzamen. Dit draagt bij aan de nationale doelstelling om alle woningen in Nederland tegen 2050 CO2-arm te maken. De regeling helpt bij het versnellen van de verduurzaming in de particuliere huursector door financiële ondersteuning te bieden voor energiebesparende en onderhoudsmaatregelen.

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie, veelgestelde vragen en/of het aanvragen van deze subsidie de pagina Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) van de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO).

TIP

MKB Subsidieservice

Subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen wijzigen. Met de MKB Subsidieservice houdt DEB je op de hoogte van de voor jou relevante wijzigingen.

Subsidies voor mkb-bedrijven

De Rijksoverheid stimuleert en ondersteunt mkb-ondernemers door het beschikbaar stellen van subsidies en regelingen. Door mkb-bedrijven te ondersteunen bij het implementeren van milieuvriendelijke technologieën en oplossingen, draagt de overheid bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en het bevorderen van een groene economie. Dit sluit aan bij nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Daarnaast maken subsidies duurzame investeringen financieel haalbaar voor mkb-bedrijven. Innovatieve technologieën en duurzame oplossingen kunnen in de beginfase kostbaar zijn. Met financiële ondersteuning via subsidies kunnen ondernemers deze drempel overwinnen en investeren in toekomstbestendige oplossingen die op de lange termijn kostenbesparend en milieuvriendelijk zijn.

De afkorting SVOH staat voor Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen.

De SVOH is bedoeld om verhuurders te ondersteunen bij het verduurzamen en onderhouden van hun bestaande huurwoningen. De subsidie kan worden gebruikt voor energiebesparende maatregelen, onderhoudsmaatregelen (indien gecombineerd met een energiebesparende maatregel), en energieadvies. Het doel is om huurwoningen energiezuiniger te maken en zo bij te dragen aan de reductie van CO₂-uitstoot.

Om aanspraak te maken op de SVOH, volg je deze stappen:

Voorbereiding: Zorg dat je een gedetailleerd plan hebt voor de verduurzaming en het onderhoud van je huurwoningen. Controleer of je voldoet aan de voorwaarden, zoals het hebben van een bestaande huurwoning die geregistreerd staat in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Aanvraag indienen: Dien je subsidieaanvraag in via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als je subsidie aanvraagt voor € 125.000 of meer, moet je de aanvraag indienen voordat je met de werkzaamheden begint. Voor bedragen onder de € 125.000 dien je de aanvraag in nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Beoordeling: De RVO beoordeelt je aanvraag op basis van de gestelde voorwaarden en criteria. Zorg ervoor dat je alle benodigde documenten, zoals offertes en facturen, bij de hand hebt.

Toekenning: Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een beschikking waarin staat hoeveel subsidie je krijgt en onder welke voorwaarden.

Uitvoering: Voer de verduurzamings- en onderhoudsmaatregelen uit zoals beschreven in je plan en zorg dat je voldoet aan de rapportageverplichtingen.

Verantwoording: Na de uitvoering dien je een eindrapportage in waarin je aantoont dat de subsidie rechtmatig is besteed en dat de beoogde resultaten zijn behaald. Bewaar alle documenten en facturen minimaal 10 jaar voor eventuele controles.

Lees ook
Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie

Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Subsidieregeling

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Subsidieregeling

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Subsidieregeling

DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Subsidieregeling

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

Subsidieregeling

Subsidie Regeling Groenprojecten

Subsidieregeling

DEI+: Vergassing van reststromen

Subsidieregeling

DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten)

Subsidieregeling

DEI+: Aardgasloze gebouwde omgeving

Subsidieregeling

Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Subsidieregeling

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (Vamil)

Subsidieregeling

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Subsidieregeling

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Subsidieregeling

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Subsidieregeling

Provinciale subsidies 

Subsidieregeling

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Subsidieregeling

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Subsidieregeling

DEI+: Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie

Subsidieregeling

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn