Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

In het kort:

Doel

Bevorderen van schoon en emissieloos bouwmaterieel

Naam regeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Soort regeling

Subsidie

Bedoeld voor

Bouwbedrijven en verhuurbedrijven

Geldig tot

31 december 2024

Uitleg van de regeling

De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) biedt subsidie voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bouwwerktuigen en bouwvaartuigen, evenals voor de ombouw van bestaande machines naar emissieloos of emissiearm. Daarnaast ondersteunt de SSEB innovatieve projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van emissieloze bouwmachines en laadinfrastructuur.

Doel van de regeling

Het doel van de SSEB is om de uitstoot van schadelijke stoffen in de bouwsector te verminderen door het gebruik van schoon en emissieloos materieel te stimuleren. Deze regeling helpt bouwbedrijven om bij te dragen aan de verduurzaming van de sector en de nationale klimaatdoelstellingen te behalen door financiële ondersteuning te bieden voor de aanschaf en ombouw van emissieloos bouwmaterieel.

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie, veelgestelde vragen en/of het aanvragen van deze subsidie de pagina Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) van de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO).

TIP

MKB Subsidieservice

Subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen wijzigen. Met de MKB Subsidieservice houdt DEB je op de hoogte van de voor jou relevante wijzigingen.

Subsidies voor mkb-bedrijven

De Rijksoverheid stimuleert en ondersteunt mkb-ondernemers door het beschikbaar stellen van subsidies en regelingen. Door mkb-bedrijven te ondersteunen bij het implementeren van milieuvriendelijke technologieën en oplossingen, draagt de overheid bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en het bevorderen van een groene economie. Dit sluit aan bij nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Daarnaast maken subsidies duurzame investeringen financieel haalbaar voor mkb-bedrijven. Innovatieve technologieën en duurzame oplossingen kunnen in de beginfase kostbaar zijn. Met financiële ondersteuning via subsidies kunnen ondernemers deze drempel overwinnen en investeren in toekomstbestendige oplossingen die op de lange termijn kostenbesparend en milieuvriendelijk zijn.

De afkorting SSEB staat voor Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel.

De SSEB is bedoeld om bouwbedrijven te ondersteunen bij de aanschaf en ombouw van emissieloze (uitstootvrije) bouwwerktuigen en bouwvaartuigen. De regeling richt zich ook op innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur. Het doel is om de CO₂-uitstoot in de bouwsector te verminderen en duurzame bouwpraktijken te bevorderen.

Om aanspraak te maken op de SSEB, volg je deze stappen:

Voorbereiding: Zorg voor een gedetailleerd plan voor de aanschaf of ombouw van emissieloze bouwmachines. Controleer of je project voldoet aan de voorwaarden van de SSEB.

Aanvraag indienen: Dien je subsidieaanvraag in via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvraagperiode start op 5 maart 2024.

Beoordeling: De RVO beoordeelt je aanvraag op basis van de gestelde criteria. Zorg ervoor dat je alle benodigde documenten, zoals offertes en specificaties van de machines, bij de hand hebt.

Toekenning: Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een beschikking waarin het subsidiebedrag en de voorwaarden staan vermeld.

Uitvoering: Voer de aanschaf of ombouw van de bouwmachines uit zoals beschreven in je plan en voldoe aan de rapportageverplichtingen.

Verantwoording: Na de uitvoering dien je een eindrapportage in waarin je aantoont dat de subsidie rechtmatig is besteed en dat de beoogde resultaten zijn behaald.

Lees ook
Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie

Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit

Subsidieregeling

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Subsidieregeling

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Subsidieregeling

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Subsidieregeling

DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Subsidieregeling

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

Subsidieregeling

Subsidie Regeling Groenprojecten

Subsidieregeling

DEI+: Vergassing van reststromen

Subsidieregeling

DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten)

Subsidieregeling

DEI+: Aardgasloze gebouwde omgeving

Subsidieregeling

Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Subsidieregeling

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (Vamil)

Subsidieregeling

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Subsidieregeling

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Subsidieregeling

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Subsidieregeling

Provinciale subsidies 

Subsidieregeling

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Subsidieregeling

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Subsidieregeling

DEI+: Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie

Subsidieregeling

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn