Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit

In het kort:

Doel

Ondersteunen van de ombouw naar emissieloos bouwmaterieel

Naam regeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit

Soort regeling

Subsidie

Bedoeld voor

Bouwbedrijven en verhuurbedrijven

Geldig tot

31 oktober 2024

Uitleg van de regeling

De SSEB Retrofit regeling biedt subsidie voor de ombouw van bestaand bouwmaterieel naar emissiearm of emissieloos. Dit omvat aanpassingen zoals installatie van SCR-katalysatoren of elektrische aandrijvingen. Het doel is de stikstofuitstoot in de bouw te verminderen. Het totale budget voor deze regeling is €10 miljoen, met een maximale subsidie van €300.000 per ombouw.

Doel van de regeling

Het doel van de SSEB Retrofit regeling is om de uitstoot van schadelijke stoffen in de bouwsector te verminderen door het stimuleren van de ombouw van bestaand bouwmaterieel naar emissieloos. Dit draagt bij aan de verduurzaming van de sector en helpt bij het behalen van nationale klimaatdoelstellingen. De regeling biedt financiële ondersteuning voor bedrijven die investeren in schonere en efficiëntere technologieën.

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie, veelgestelde vragen en/of het aanvragen van deze subsidie de pagina Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit van de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO).

TIP

MKB Subsidieservice

Subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen wijzigen. Met de MKB Subsidieservice houdt DEB je op de hoogte van de voor jou relevante wijzigingen.

Subsidies voor mkb-bedrijven

De Rijksoverheid stimuleert en ondersteunt mkb-ondernemers door het beschikbaar stellen van subsidies en regelingen. Door mkb-bedrijven te ondersteunen bij het implementeren van milieuvriendelijke technologieën en oplossingen, draagt de overheid bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en het bevorderen van een groene economie. Dit sluit aan bij nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Daarnaast maken subsidies duurzame investeringen financieel haalbaar voor mkb-bedrijven. Innovatieve technologieën en duurzame oplossingen kunnen in de beginfase kostbaar zijn. Met financiële ondersteuning via subsidies kunnen ondernemers deze drempel overwinnen en investeren in toekomstbestendige oplossingen die op de lange termijn kostenbesparend en milieuvriendelijk zijn.

De afkorting SSEB staat voor Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel.

De SSEB Retrofit is bedoeld om bouwbedrijven te ondersteunen bij de ombouw van bestaand bouwmaterieel naar emissiearm of emissieloos. Dit helpt bij het verminderen van stikstofuitstoot en draagt bij aan duurzame bouwpraktijken.

Om aanspraak te maken op de SSEB Retrofit, volg je deze stappen:

Voorbereiding: Zorg voor een gedetailleerd plan voor de ombouw van je bouwmaterieel. Controleer of het materieel en de geplande ombouw voldoen aan de voorwaarden.

Aanvraag indienen: Dien je subsidieaanvraag in via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vanaf 5 maart 2024. Zorg ervoor dat je alle benodigde documenten, zoals offertes en technische specificaties, bij de hand hebt.

Beoordeling: De RVO beoordeelt je aanvraag op basis van de gestelde criteria. Zorg ervoor dat je aanvraag volledig en correct is ingevuld.

Toekenning: Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een beschikking waarin het subsidiebedrag en de voorwaarden staan vermeld.

Uitvoering: Voer de ombouw uit volgens het goedgekeurde plan en zorg dat je voldoet aan de rapportageverplichtingen.

Verantwoording: Na de ombouw dien je een eindrapportage in waarin je aantoont dat de subsidie rechtmatig is besteed en dat de beoogde emissiereductie is bereikt.

Lees ook
Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie

Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Subsidieregeling

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Subsidieregeling

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Subsidieregeling

DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Subsidieregeling

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

Subsidieregeling

Subsidie Regeling Groenprojecten

Subsidieregeling

DEI+: Vergassing van reststromen

Subsidieregeling

DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten)

Subsidieregeling

DEI+: Aardgasloze gebouwde omgeving

Subsidieregeling

Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Subsidieregeling

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (Vamil)

Subsidieregeling

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Subsidieregeling

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Subsidieregeling

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Subsidieregeling

Provinciale subsidies 

Subsidieregeling

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Subsidieregeling

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Subsidieregeling

DEI+: Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie

Subsidieregeling

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn