Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

In het kort:

Doel

Stimuleren van de aanschaf van emissieloze bedrijfsauto's

Naam regeling

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Soort regeling

Subsidie

Bedoeld voor

Ondernemers en non-profitorganisaties

Geldig tot

31 december 2024

Uitleg van de regeling

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) biedt financiële steun voor de aanschaf of financial lease van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s. De subsidie varieert van 7% tot 12% van de netto catalogusprijs, afhankelijk van de grootte van de onderneming. Het doel is om de transitie naar duurzaam transport te bevorderen door financiële prikkels te bieden aan bedrijven en non-profitorganisaties.

Doel van de regeling

Het doel van de SEBA-regeling is het versnellen van de overgang naar emissieloos wegtransport in Nederland. Dit draagt bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Door de aanschaf van emissieloze bedrijfsauto’s financieel aantrekkelijker te maken, ondersteunt de regeling bedrijven in hun duurzaamheidsinspanningen en draagt het bij aan nationale milieudoelstellingen.

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie, veelgestelde vragen en/of het aanvragen van deze subsidie de pagina Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) van de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO).

TIP

MKB Subsidieservice

Subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen wijzigen. Met de MKB Subsidieservice houdt DEB je op de hoogte van de voor jou relevante wijzigingen.

Subsidies voor mkb-bedrijven

De Rijksoverheid stimuleert en ondersteunt mkb-ondernemers door het beschikbaar stellen van subsidies en regelingen. Door mkb-bedrijven te ondersteunen bij het implementeren van milieuvriendelijke technologieën en oplossingen, draagt de overheid bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en het bevorderen van een groene economie. Dit sluit aan bij nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Daarnaast maken subsidies duurzame investeringen financieel haalbaar voor mkb-bedrijven. Innovatieve technologieën en duurzame oplossingen kunnen in de beginfase kostbaar zijn. Met financiële ondersteuning via subsidies kunnen ondernemers deze drempel overwinnen en investeren in toekomstbestendige oplossingen die op de lange termijn kostenbesparend en milieuvriendelijk zijn.

De afkorting SEBA staat voor Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s.

De SEBA is bedoeld om ondernemers en non-profitorganisaties te stimuleren om nieuwe, volledig uitstootvrije (emissieloze) bedrijfsauto’s aan te schaffen of financial-leasen. Het doel is om de transitie naar emissievrij transport te versnellen, waardoor de CO₂-uitstoot vermindert en de luchtkwaliteit verbetert.

Om aanspraak te maken op de SEBA, volg je deze stappen:

Voorbereiding: Zorg dat je een volledig emissieloze bedrijfsauto hebt geselecteerd die voldoet aan de voorwaarden. Controleer of het voertuig in aanmerking komt voor subsidie en zorg voor een offerte.

Aanvraag indienen: Dien je subsidieaanvraag in via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvraag moet worden ingediend voordat je een definitieve koop- of leaseovereenkomst afsluit.

Beoordeling: De RVO beoordeelt je aanvraag op volgorde van binnenkomst. Zorg ervoor dat je alle benodigde documenten, zoals offertes en niet-definitieve koopovereenkomsten, bij de hand hebt.

Toekenning: Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een beschikking waarin het subsidiebedrag en de voorwaarden staan vermeld.

Uitvoering: Schaf de emissieloze bedrijfsauto aan en zorg dat deze binnen de gestelde termijn op kenteken wordt gezet.

Verantwoording: Dien na de aanschaf en tenaamstelling van de bedrijfsauto een verzoek tot vaststelling van de subsidie in, inclusief de gespecificeerde betalingsfactuur en het kenteken van de bedrijfsauto.

Lees ook
Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie

Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Subsidieregeling

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Subsidieregeling

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Subsidieregeling

DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Subsidieregeling

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

Subsidieregeling

Subsidie Regeling Groenprojecten

Subsidieregeling

DEI+: Vergassing van reststromen

Subsidieregeling

DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten)

Subsidieregeling

DEI+: Aardgasloze gebouwde omgeving

Subsidieregeling

Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Subsidieregeling

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (Vamil)

Subsidieregeling

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Subsidieregeling

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Subsidieregeling

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Subsidieregeling

Provinciale subsidies 

Subsidieregeling

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Subsidieregeling

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Subsidieregeling

DEI+: Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie

Subsidieregeling

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn