Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG)

In het kort:

Doel

Ondersteunen van de aanleg van efficiënte warmtenetten voor glastuinbouw

Naam regeling

Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG)

Soort regeling

Subsidie

Bedoeld voor

Warmtecoöperaties, warmtebedrijven en warmte-infrastructuurondernemingen

Geldig tot

30 augustus 2024

Uitleg van de regeling

De SWiG subsidieert de aanleg van warmtenetten die hernieuwbare warmte of restwarmte naar glastuinbouwbedrijven transporteren. Het doel is om de glastuinbouwsector te verduurzamen door gebruik te maken van efficiënte en milieuvriendelijke warmtebronnen. De subsidie dekt tot maximaal 45% van de investeringskosten, afhankelijk van de herkomst van de warmte.

Doel van de regeling

Het doel van de SWiG is om duurzame warmtevoorziening in de glastuinbouw te bevorderen. Dit draagt bij aan de energietransitie door het verminderen van CO₂-uitstoot en het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen, zoals industriële restwarmte, biomassa, zon- en geothermie. De beoogde projecten zijn bijvoorbeeld projecten waarbij de restwarmte van een automatisch schoonmaakproces van een bedrijf gebruikt wordt om de kas te verwarmen. Deze warmte wordt anders in het riool geloosd en gaat daarmee verloren. Hiermee ondersteunt de regeling de glastuinbouwsector bij het behalen van klimaatdoelstellingen.

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie, veelgestelde vragen en/of het aanvragen van deze subsidie de pagina Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG) van de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO).

TIP

MKB Subsidieservice

Subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen wijzigen. Met de MKB Subsidieservice houdt DEB je op de hoogte van de voor jou relevante wijzigingen.

Subsidies voor mkb-bedrijven

De Rijksoverheid stimuleert en ondersteunt mkb-ondernemers door het beschikbaar stellen van subsidies en regelingen. Door mkb-bedrijven te ondersteunen bij het implementeren van milieuvriendelijke technologieën en oplossingen, draagt de overheid bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en het bevorderen van een groene economie. Dit sluit aan bij nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Daarnaast maken subsidies duurzame investeringen financieel haalbaar voor mkb-bedrijven. Innovatieve technologieën en duurzame oplossingen kunnen in de beginfase kostbaar zijn. Met financiële ondersteuning via subsidies kunnen ondernemers deze drempel overwinnen en investeren in toekomstbestendige oplossingen die op de lange termijn kostenbesparend en milieuvriendelijk zijn.

De afkorting SWiG staat voor Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw.

De Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG) is bedoeld om de glastuinbouwsector te ondersteunen bij de ontwikkeling en aanleg van duurzame warmte-infrastructuren. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de aanleg van warmtenetten, geothermische bronnen of andere duurzame warmtebronnen die helpen de CO₂-uitstoot te verminderen en de energie-efficiëntie in de glastuinbouw te verbeteren.

Om aanspraak te maken op de Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG), dien je de volgende stappen te volgen:

Voorbereiding: Zorg ervoor dat je een goed uitgewerkt projectplan hebt waarin de details van de warmte-infrastructuur en de verwachte milieuwinst duidelijk zijn omschreven.

Aanvraag indienen: Dien je subsidieaanvraag in bij de betreffende overheidsinstantie. Dit kan vaak online via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Beoordeling: Je aanvraag wordt beoordeeld op basis van de criteria die in de subsidieregeling zijn vastgelegd. Dit omvat onder andere de technische haalbaarheid, de milieuvoordelen en de kosten-efficiëntie van het project.

Toekenning: Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een beschikking waarin staat hoeveel subsidie je ontvangt en onder welke voorwaarden.

Uitvoering: Voer het project uit volgens het goedgekeurde plan en houd hierbij rekening met de rapportageverplichtingen zoals beschreven in de subsidievoorwaarden.

Verantwoording: Na de uitvoering van het project dien je een eindrapportage in te leveren waarin je aantoont dat de subsidie rechtmatig is besteed en de beoogde resultaten zijn behaald.

Lees ook
Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie

Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Subsidieregeling

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Subsidieregeling

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Subsidieregeling

DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Subsidieregeling

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

Subsidieregeling

Subsidie Regeling Groenprojecten

Subsidieregeling

DEI+: Vergassing van reststromen

Subsidieregeling

DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten)

Subsidieregeling

DEI+: Aardgasloze gebouwde omgeving

Subsidieregeling

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Subsidieregeling

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (Vamil)

Subsidieregeling

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Subsidieregeling

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Subsidieregeling

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Subsidieregeling

Provinciale subsidies 

Subsidieregeling

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Subsidieregeling

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Subsidieregeling

DEI+: Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie

Subsidieregeling

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn