Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

In het kort:

Doel

Ondersteunen van aardgasvrije huurwoningen

Naam regeling

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Soort regeling

Subsidie

Bedoeld voor

Verhuurders en gemengde VvE's

Geldig tot

31 december 2024

Uitleg van de regeling

De Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) biedt subsidie voor huurwoningen die aardgasvrij worden gemaakt door aansluiting op een warmtenet. De subsidie dekt zowel de aanpassingen binnen de woning als de aansluitkosten op het warmtenet. Per woning kan tot €5.000 worden aangevraagd, met een totaal budget van €195 miljoen.

Doel van de regeling

Het doel van de SAH is om verhuurders en gemengde VvE’s te stimuleren hun huurwoningen aardgasvrij te maken. Dit draagt bij aan de nationale klimaatdoelen door de CO2-uitstoot te verminderen en de overgang naar duurzame energiebronnen te bevorderen. De regeling ondersteunt financiële lastenverlichting bij de overgang van aardgas naar warmtenetten.

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie, veelgestelde vragen en/of het aanvragen van deze subsidie de pagina Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) van de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO).

TIP

MKB Subsidieservice

Subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen wijzigen. Met de MKB Subsidieservice houdt DEB je op de hoogte van de voor jou relevante wijzigingen.

Subsidies voor mkb-bedrijven

De Rijksoverheid stimuleert en ondersteunt mkb-ondernemers door het beschikbaar stellen van subsidies en regelingen. Door mkb-bedrijven te ondersteunen bij het implementeren van milieuvriendelijke technologieën en oplossingen, draagt de overheid bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en het bevorderen van een groene economie. Dit sluit aan bij nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Daarnaast maken subsidies duurzame investeringen financieel haalbaar voor mkb-bedrijven. Innovatieve technologieën en duurzame oplossingen kunnen in de beginfase kostbaar zijn. Met financiële ondersteuning via subsidies kunnen ondernemers deze drempel overwinnen en investeren in toekomstbestendige oplossingen die op de lange termijn kostenbesparend en milieuvriendelijk zijn.

De afkorting SAH staat voor Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen.

De SAH is bedoeld om verhuurders en gemengde Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) te ondersteunen bij het aardgasvrij maken van bestaande huurwoningen door deze aan te sluiten op een warmtenet. De regeling biedt subsidies voor de benodigde aanpassingen in de woning en de aansluitkosten op het warmtenet. Dit draagt bij aan de vermindering van CO₂-uitstoot en de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Om aanspraak te maken op de SAH, volg je deze stappen:

Voorbereiding: Zorg voor een gedetailleerd plan voor het aardgasvrij maken van je huurwoningen. Controleer of de woningen voldoen aan de voorwaarden, zoals registratie in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Aanvraag indienen: Dien je subsidieaanvraag in via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor aanvragen boven € 25.000 moet je de aanvraag indienen voordat je begint met de werkzaamheden. Voor aanvragen onder € 25.000 moet je gestart zijn met de werkzaamheden vanaf 18 september 2019.

Beoordeling: De RVO beoordeelt je aanvraag op basis van de gestelde voorwaarden en criteria. Zorg ervoor dat je alle benodigde documenten, zoals offertes en facturen, bij de hand hebt.

Toekenning: Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een beschikking waarin staat hoeveel subsidie je krijgt en onder welke voorwaarden.

Uitvoering: Voer de aardgasvrije maatregelen uit zoals beschreven in je plan en zorg dat je voldoet aan de rapportageverplichtingen.

Verantwoording: Na de uitvoering dien je een eindrapportage in waarin je aantoont dat de subsidie rechtmatig is besteed en dat de beoogde resultaten zijn behaald. Bewaar alle documenten en facturen minimaal 6 jaar voor eventuele controles.

Lees ook
Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie

Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Subsidieregeling

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Subsidieregeling

DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Subsidieregeling

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

Subsidieregeling

Subsidie Regeling Groenprojecten

Subsidieregeling

DEI+: Vergassing van reststromen

Subsidieregeling

DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten)

Subsidieregeling

DEI+: Aardgasloze gebouwde omgeving

Subsidieregeling

Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Subsidieregeling

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (Vamil)

Subsidieregeling

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Subsidieregeling

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Subsidieregeling

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Subsidieregeling

Provinciale subsidies 

Subsidieregeling

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Subsidieregeling

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Subsidieregeling

DEI+: Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie

Subsidieregeling

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn