SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling

In het kort:

Doel

Ondersteunen van innovatieve ontwikkeling van emissieloos bouwmaterieel

Naam regeling

SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling

Soort regeling

Subsidie

Bedoeld voor

Bouwbedrijven en samenwerkingen met bedrijven en organisaties

Geldig tot

29 augustus 2024

Uitleg van de regeling

De SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling biedt subsidie voor technische ontwikkelingen en praktijkervaringen met emissieloos bouwmaterieel. Dit omvat het ontwikkelen en testen van emissieloze machines en het demonstreren van hun werking in realistische omgevingen. Het totale budget voor deze regeling is €9 miljoen.

Doel van de regeling

Het doel van deze regeling is het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van emissieloos bouwmaterieel om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. De regeling ondersteunt innovatieve projecten die bijdragen aan duurzame bouwpraktijken en helpt bedrijven om emissieloze technologieën te implementeren en te optimaliseren.

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie, veelgestelde vragen en/of het aanvragen van deze subsidie de pagina SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling van de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO).

TIP

MKB Subsidieservice

Subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen wijzigen. Met de MKB Subsidieservice houdt DEB je op de hoogte van de voor jou relevante wijzigingen.

Subsidies voor mkb-bedrijven

De Rijksoverheid stimuleert en ondersteunt mkb-ondernemers door het beschikbaar stellen van subsidies en regelingen. Door mkb-bedrijven te ondersteunen bij het implementeren van milieuvriendelijke technologieën en oplossingen, draagt de overheid bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en het bevorderen van een groene economie. Dit sluit aan bij nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Daarnaast maken subsidies duurzame investeringen financieel haalbaar voor mkb-bedrijven. Innovatieve technologieën en duurzame oplossingen kunnen in de beginfase kostbaar zijn. Met financiële ondersteuning via subsidies kunnen ondernemers deze drempel overwinnen en investeren in toekomstbestendige oplossingen die op de lange termijn kostenbesparend en milieuvriendelijk zijn.

De afkorting SSEB staat voor Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel.

De SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling is bedoeld om innovatieve projecten te ondersteunen die gericht zijn op de ontwikkeling en praktijkervaring van emissieloze bouwmachines en laadinfrastructuur. Deze projecten helpen bij het verminderen van de CO₂-uitstoot en bevorderen duurzame bouwmethoden door de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de toepassing ervan in praktijkomstandigheden.

Om aanspraak te maken op de SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling, volg je deze stappen:

Voorbereiding: Zorg voor een gedetailleerd projectplan dat beschrijft hoe je een emissieloze bouwmachine of laadinfrastructuur gaat ontwikkelen en testen. Gebruik het projectideeformulier om je voorstel vooraf te toetsen.

Aanvraag indienen: Dien je subsidieaanvraag in via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) tussen 5 maart 2024 en 29 augustus 2024. Zorg ervoor dat je alle benodigde documenten, zoals offertes en technische specificaties, bij de hand hebt.

Beoordeling: De RVO beoordeelt je aanvraag op basis van innovativiteit, haalbaarheid, en de verwachte milieueffecten. Zorg ervoor dat je aanvraag volledig en correct is ingevuld.

Toekenning: Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een beschikking waarin het subsidiebedrag en de voorwaarden staan vermeld.

Uitvoering: Voer het project uit volgens het goedgekeurde plan en zorg dat je voldoet aan de rapportageverplichtingen. Dien eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in als het project langer dan 12 maanden duurt.

Verantwoording: Na afloop van het project dien je een verzoek tot vaststelling in, inclusief een eindverslag en een gespecificeerde opgave van alle gemaakte kosten.

Lees ook
Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Subsidieregeling

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Subsidieregeling

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Subsidieregeling

DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Subsidieregeling

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

Subsidieregeling

Subsidie Regeling Groenprojecten

Subsidieregeling

DEI+: Vergassing van reststromen

Subsidieregeling

DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten)

Subsidieregeling

DEI+: Aardgasloze gebouwde omgeving

Subsidieregeling

Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Subsidieregeling

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (Vamil)

Subsidieregeling

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Subsidieregeling

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Subsidieregeling

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Subsidieregeling

Provinciale subsidies 

Subsidieregeling

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Subsidieregeling

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Subsidieregeling

DEI+: Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie

Subsidieregeling

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn