SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie

In het kort:

Doel

Ondersteunen van haalbaarheidsstudies voor emissieloos bouwmaterieel

Naam regeling

SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie

Soort regeling

Subsidie

Bedoeld voor

Bouwbedrijven en samenwerkingen met organisaties

Geldig tot

31 oktober 2024

Uitleg van de regeling

De SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie subsidieert onderzoeken naar de haalbaarheid van projecten gericht op emissieloos bouwmaterieel. Het totale budget is €1.000.000. De regeling helpt bedrijven om de mogelijkheden en risico’s van innovatieve bouwmachines en laadinfrastructuur te onderzoeken, wat essentieel is voor verdere ontwikkeling en implementatie.

Doel van de regeling

Het doel van de SSEB Haalbaarheidsstudie is om bedrijven te ondersteunen bij het onderzoeken van de haalbaarheid van emissieloze bouwmachines. Dit draagt bij aan de verduurzaming van de bouwsector en het behalen van nationale klimaatdoelstellingen. De regeling stimuleert innovatieve oplossingen en vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen in de bouw.

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie, veelgestelde vragen en/of het aanvragen van deze subsidie de pagina SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie van de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO).

TIP

MKB Subsidieservice

Subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen wijzigen. Met de MKB Subsidieservice houdt DEB je op de hoogte van de voor jou relevante wijzigingen.

Subsidies voor mkb-bedrijven

De Rijksoverheid stimuleert en ondersteunt mkb-ondernemers door het beschikbaar stellen van subsidies en regelingen. Door mkb-bedrijven te ondersteunen bij het implementeren van milieuvriendelijke technologieën en oplossingen, draagt de overheid bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en het bevorderen van een groene economie. Dit sluit aan bij nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Daarnaast maken subsidies duurzame investeringen financieel haalbaar voor mkb-bedrijven. Innovatieve technologieën en duurzame oplossingen kunnen in de beginfase kostbaar zijn. Met financiële ondersteuning via subsidies kunnen ondernemers deze drempel overwinnen en investeren in toekomstbestendige oplossingen die op de lange termijn kostenbesparend en milieuvriendelijk zijn.

De afkorting SSEB staat voor Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel.

De SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie is bedoeld om bedrijven te ondersteunen bij het onderzoeken van de haalbaarheid van innovatieve oplossingen voor emissieloze bouwmachines en laadinfrastructuur. Dit helpt bij het bepalen of een project voor experimentele ontwikkeling kans van slagen heeft door de sterke en zwakke punten, kansen en risico’s te analyseren.

Om aanspraak te maken op de SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie, volg je deze stappen:

Voorbereiding: Zorg voor een gedetailleerd projectidee en gebruik het projectideeformulier om je voorstel vooraf te toetsen. Werk je projectplan en begroting uit volgens de modellen op de RVO-website.

Aanvraag indienen: Dien je subsidieaanvraag in via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) tussen 5 maart 2024 en 31 oktober 2024. Zorg ervoor dat je alle benodigde documenten, zoals het modelprojectplan en de modelbegroting, bij de hand hebt.

Beoordeling: De RVO beoordeelt je aanvraag op basis van de gestelde criteria, zoals ervaring met technische productontwikkeling en de haalbaarheid van het project.

Toekenning: Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een beschikking waarin het subsidiebedrag en de voorwaarden staan vermeld.

Uitvoering: Voer de haalbaarheidsstudie uit volgens het goedgekeurde plan. De studie mag maximaal 6 maanden duren.

Verantwoording: Dien uiterlijk 4 maanden na de einddatum van je project een eindverslag en vaststellingsverzoek in. Gebruik het modeleindverslag voor je eindverslag.

Lees ook
Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Subsidieregeling

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Subsidieregeling

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Subsidieregeling

DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Subsidieregeling

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

Subsidieregeling

Subsidie Regeling Groenprojecten

Subsidieregeling

DEI+: Vergassing van reststromen

Subsidieregeling

DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten)

Subsidieregeling

DEI+: Aardgasloze gebouwde omgeving

Subsidieregeling

Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Subsidieregeling

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (Vamil)

Subsidieregeling

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Subsidieregeling

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Subsidieregeling

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Subsidieregeling

Provinciale subsidies 

Subsidieregeling

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Subsidieregeling

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Subsidieregeling

DEI+: Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie

Subsidieregeling

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn