Subsidie Regeling Groenprojecten

In het kort:

Doel

Financieren van duurzame projecten met lagere rente

Naam regeling

Regeling Groenprojecten

Soort regeling

Fiscaal voordeel (rentekorting)

Bedoeld voor

Ondernemers en projectbeheerders die investeren in duurzame projecten

Geldig tot

Doorlopend, afhankelijk van beschikbaarheid van groenfondsen

Uitleg van de regeling

De Regeling Groenprojecten biedt een groenverklaring aan duurzame projecten, waarmee ondernemers en projectbeheerders een lening tegen een lagere rente kunnen verkrijgen via erkende groenfondsen. Deze regeling bevordert investeringen in projecten zoals natuurbeheer, duurzame energie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Doel van de regeling

Het doel van de Regeling Groenprojecten is om duurzame investeringen aantrekkelijker te maken door financiële voordelen te bieden. Dit ondersteunt projecten die bijdragen aan milieubehoud, energie-efficiëntie, en de overgang naar een circulaire economie, waardoor een positieve impact op het klimaat en de leefomgeving wordt bevorderd​. Het projectvermogen bedraagt 25.000 euro of meer. Het aanvragen van de groenverklaring loopt via de geldverstrekker.

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie, veelgestelde vragen en/of het aanvragen van deze subsidie de pagina Regeling Groenprojecten van de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO).

TIP

MKB Subsidieservice

Subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen wijzigen. Met de MKB Subsidieservice houdt DEB je op de hoogte van de voor jou relevante wijzigingen.

Subsidies voor mkb-bedrijven

De Rijksoverheid stimuleert en ondersteunt mkb-ondernemers door het beschikbaar stellen van subsidies en regelingen. Door mkb-bedrijven te ondersteunen bij het implementeren van milieuvriendelijke technologieën en oplossingen, draagt de overheid bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en het bevorderen van een groene economie. Dit sluit aan bij nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Daarnaast maken subsidies duurzame investeringen financieel haalbaar voor mkb-bedrijven. Innovatieve technologieën en duurzame oplossingen kunnen in de beginfase kostbaar zijn. Met financiële ondersteuning via subsidies kunnen ondernemers deze drempel overwinnen en investeren in toekomstbestendige oplossingen die op de lange termijn kostenbesparend en milieuvriendelijk zijn.

Nee, in tegenstelling tot veel andere subsidieregelingen bestaat er geen afkorting voor de Regeling Groenprojecten.

De Regeling Groenprojecten is bedoeld om investeringen in duurzame en milieuvriendelijke projecten te stimuleren. Deze regeling biedt fiscale voordelen aan beleggers die investeren in door de overheid goedgekeurde groenprojecten, zoals duurzame landbouw, natuur- en bosbeheer, hernieuwbare energieprojecten, circulaire economie-initiatieven en duurzame bouwprojecten. De regeling helpt om de financiering van groene projecten aantrekkelijker te maken en draagt bij aan de verduurzaming van de economie.

Om aanspraak te maken op de Regeling Groenprojecten, volg je deze stappen:

Voorbereiding: Zorg dat je project voldoet aan de criteria van een groenproject zoals omschreven in de Regeling Groenprojecten. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op hernieuwbare energie, duurzame landbouw, natuurontwikkeling, of andere milieuvriendelijke initiatieven.

Aanvraag indienen: Dien je aanvraag in bij een groene bank of fonds die samenwerkt met de Regeling Groenprojecten. Deze instellingen beoordelen of je project voldoet aan de criteria van de regeling en of het in aanmerking komt voor een groenverklaring.

Beoordeling door RVO: Als de groene bank of fonds je project positief beoordeelt, sturen zij je aanvraag door naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO beoordeelt vervolgens je project en bepaalt of het voldoet aan de eisen van de Regeling Groenprojecten.

Groenverklaring ontvangen: Als je project wordt goedgekeurd, ontvang je een groenverklaring van de RVO. Deze verklaring bevestigt dat je project in aanmerking komt voor de fiscale voordelen van de regeling.

Financiering verkrijgen: Met de groenverklaring kun je een groene financiering verkrijgen bij de bank of fonds. Deze financiering wordt vaak verstrekt tegen gunstige voorwaarden vanwege de fiscale voordelen die de investeerders genieten.

Uitvoering en verantwoording: Voer je project uit zoals beschreven in je aanvraag. Zorg ervoor dat je voldoet aan de rapportageverplichtingen en eventuele tussentijdse evaluaties die in de groenverklaring en de financieringsovereenkomst staan.

Lees ook
Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie

Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Subsidieregeling

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Subsidieregeling

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Subsidieregeling

DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Subsidieregeling

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

Subsidieregeling

DEI+: Vergassing van reststromen

Subsidieregeling

DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten)

Subsidieregeling

DEI+: Aardgasloze gebouwde omgeving

Subsidieregeling

Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Subsidieregeling

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (Vamil)

Subsidieregeling

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Subsidieregeling

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Subsidieregeling

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Subsidieregeling

Provinciale subsidies 

Subsidieregeling

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Subsidieregeling

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Subsidieregeling

DEI+: Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie

Subsidieregeling

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn