Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

In het kort:

Doel

Ondersteunen van energie- en klimaatinnovaties

Naam regeling

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

Soort regeling

Subsidie

Bedoeld voor

Bedrijven en onderzoekers

Geldig tot

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Uitleg van de regeling

De Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO) regeling biedt subsidie voor projecten die bijdragen aan klimaatneutrale en circulaire innovaties. Het budget voor deze regeling is €3.000.000, met een maximale subsidie van €500.000 per project. De projecten moeten industriële grondstof- of materiaalketens innoveren, energieverbruik verminderen of groene waterstof produceren.

Doel van de regeling

Het doel van de EKOO regeling is het stimuleren van industriële innovaties die bijdragen aan de sluiting van koolstofketens, verminderen van CO2-uitstoot en bevorderen van circulaire economie. Het ondersteunt bedrijven en samenwerkingsverbanden om technische oplossingen te ontwikkelen die ecologische, economische en institutionele uitdagingen aanpakken, met een focus op duurzame energie en grondstoffenbeheer.

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie, veelgestelde vragen en/of het aanvragen van deze subsidie de pagina Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO) van de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO).

TIP

MKB Subsidieservice

Subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen wijzigen. Met de MKB Subsidieservice houdt DEB je op de hoogte van de voor jou relevante wijzigingen.

Subsidies voor mkb-bedrijven

De Rijksoverheid stimuleert en ondersteunt mkb-ondernemers door het beschikbaar stellen van subsidies en regelingen. Door mkb-bedrijven te ondersteunen bij het implementeren van milieuvriendelijke technologieën en oplossingen, draagt de overheid bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en het bevorderen van een groene economie. Dit sluit aan bij nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Daarnaast maken subsidies duurzame investeringen financieel haalbaar voor mkb-bedrijven. Innovatieve technologieën en duurzame oplossingen kunnen in de beginfase kostbaar zijn. Met financiële ondersteuning via subsidies kunnen ondernemers deze drempel overwinnen en investeren in toekomstbestendige oplossingen die op de lange termijn kostenbesparend en milieuvriendelijk zijn.

De afkorting EKOO staat voor Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling.

De Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO) is bedoeld om bedrijven en onderzoeksinstellingen te ondersteunen bij projecten die bijdragen aan de energietransitie en klimaatdoelstellingen. De regeling richt zich op het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling van innovatieve technologieën en oplossingen die helpen bij het verminderen van de CO₂-uitstoot, het verhogen van de energie-efficiëntie en het bevorderen van duurzame energieopwekking. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de ontwikkeling van nieuwe energietechnologieën, verbeterde energieopslagmethoden, en klimaatadaptieve oplossingen.

Om aanspraak te maken op Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO), volg je deze stappen:

Voorbereiding: Zorg dat je een gedetailleerd projectplan hebt waarin je de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten beschrijft, inclusief de verwachte impact op energie en klimaat. Het plan moet ook een financiële onderbouwing bevatten.

Aanvraag indienen: Dien je subsidieaanvraag in via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of de betreffende subsidieportaal. Hier vind je de specifieke voorwaarden en de documenten die je moet aanleveren.

Beoordeling: Je aanvraag wordt beoordeeld op basis van criteria zoals innovativiteit, technische haalbaarheid, milieu-impact, en de bijdrage aan de energietransitie en klimaatdoelstellingen. Dit kan ook een beoordeling van de technische en economische haalbaarheid van het project omvatten.

Toekenning: Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een beschikking waarin staat hoeveel subsidie je krijgt en onder welke voorwaarden. Hierin staan ook de specifieke rapportage- en verantwoordingsverplichtingen.

Uitvoering: Voer je onderzoeks- en ontwikkelingsproject uit volgens het goedgekeurde plan. Zorg ervoor dat je voldoet aan de rapportageverplichtingen en eventuele tussentijdse evaluaties die in de subsidievoorwaarden staan.

Verantwoording: Na de uitvoering van het project moet je een eindrapportage indienen waarin je aantoont dat de subsidie rechtmatig is besteed en dat de beoogde resultaten zijn behaald. Dit kan onder meer het indienen van technische rapporten, financiële verslagen en andere relevante documentatie omvatten.

Lees ook
Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie

Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Subsidieregeling

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Subsidieregeling

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Subsidieregeling

DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Subsidieregeling

Subsidie Regeling Groenprojecten

Subsidieregeling

DEI+: Vergassing van reststromen

Subsidieregeling

DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten)

Subsidieregeling

DEI+: Aardgasloze gebouwde omgeving

Subsidieregeling

Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Subsidieregeling

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (Vamil)

Subsidieregeling

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Subsidieregeling

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Subsidieregeling

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Subsidieregeling

Provinciale subsidies 

Subsidieregeling

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Subsidieregeling

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Subsidieregeling

DEI+: Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie

Subsidieregeling

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn