DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

In het kort:

Doel

Stimuleren van innovaties in duurzame waterstof en groene chemie

Naam regeling

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): Waterstof en groene chemie

Soort regeling

Subsidie

Bedoeld voor

Ondernemers en samenwerkingsverbanden in de waterstof- en chemiesector

Geldig tot

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Uitleg van de regeling

De DEI+ regeling biedt subsidie aan innovaties voor waterstof. Het gaat om projecten die bijdragen aan de ontwikkeling, productie, transport en opslag van duurzame waterstof en groene chemie.  De subsidie wordt verstrekt voor pilot-, demonstratie- en testprojecten. De projecten dienen vernieuwend te zijn en technische en economische risico’s te omvatten om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Doel van de regeling

Het doel van de DEI+ regeling is het bevorderen van technologische innovaties die bijdragen aan een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem in Nederland. Dit omvat de productie van waterstof door elektrolyse, innovaties in transport en opslag van waterstofdragers, en het gebruik van groene elektronen in chemische processen​ (RVO.nl)​. Een voorbeeld is het Hydrohub MegaWatt Test Centre: een state-of-the-art onderzoeksfaciliteit voor het optimaliseren en opschalen van de productie van groene waterstof via elektrolyse. Dit is een project van onder andere Shell, Rijksuniversiteit Groningen en TNO.

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie, veelgestelde vragen en/of het aanvragen van deze subsidie de pagina DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL) van de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO).

TIP

MKB Subsidieservice

Subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen wijzigen. Met de MKB Subsidieservice houdt DEB je op de hoogte van de voor jou relevante wijzigingen.

Subsidies voor mkb-bedrijven

De Rijksoverheid stimuleert en ondersteunt mkb-ondernemers door het beschikbaar stellen van subsidies en regelingen. Door mkb-bedrijven te ondersteunen bij het implementeren van milieuvriendelijke technologieën en oplossingen, draagt de overheid bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en het bevorderen van een groene economie. Dit sluit aan bij nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Daarnaast maken subsidies duurzame investeringen financieel haalbaar voor mkb-bedrijven. Innovatieve technologieën en duurzame oplossingen kunnen in de beginfase kostbaar zijn. Met financiële ondersteuning via subsidies kunnen ondernemers deze drempel overwinnen en investeren in toekomstbestendige oplossingen die op de lange termijn kostenbesparend en milieuvriendelijk zijn.

De afkorting DEI+ staat voor Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie.

De DEI+: Waterstof en groene chemie is bedoeld om innovatieve projecten te ondersteunen die bijdragen aan de productie, transport, opslag en gebruik van duurzame waterstof en groene chemie. De regeling richt zich op het bevorderen van technologieën die helpen bij het verminderen van CO₂-uitstoot, verhogen van energie-efficiëntie en bevorderen van duurzame energieoplossingen in Nederland. Het doel is om een schoon, betaalbaar en veilig energiesysteem te ontwikkelen dat betrouwbaar is en duurzaam.

Om aanspraak te maken op DEI+: Waterstof en groene chemie, volg je deze stappen:

Voorbereiding: Zorg voor een gedetailleerd projectplan dat de innovatieve technologieën en verwachte voordelen beschrijft. Het plan moet ook een financiële onderbouwing bevatten.

Aanvraag indienen: Dien je subsidieaanvraag in via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Controleer de specifieke voorwaarden en benodigde documenten op de RVO-website.

Beoordeling: De RVO beoordeelt je aanvraag op basis van innovativiteit, technische haalbaarheid, milieu-impact, en bijdrage aan klimaatdoelstellingen. Dit kan een technische en economische haalbaarheidsanalyse omvatten.

Toekenning: Bij goedkeuring ontvang je een beschikking waarin het subsidiebedrag en de voorwaarden staan vermeld.

Uitvoering: Voer je project uit volgens het goedgekeurde plan en voldoe aan de rapportageverplichtingen.

Verantwoording: Na de uitvoering dien je een eindrapportage in waarin je aantoont dat de subsidie rechtmatig is besteed en dat de beoogde resultaten zijn behaald.

Lees ook
Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie

Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Subsidieregeling

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Subsidieregeling

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Subsidieregeling

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

Subsidieregeling

Subsidie Regeling Groenprojecten

Subsidieregeling

DEI+: Vergassing van reststromen

Subsidieregeling

DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten)

Subsidieregeling

DEI+: Aardgasloze gebouwde omgeving

Subsidieregeling

Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Subsidieregeling

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (Vamil)

Subsidieregeling

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Subsidieregeling

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Subsidieregeling

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Subsidieregeling

Provinciale subsidies 

Subsidieregeling

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Subsidieregeling

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Subsidieregeling

DEI+: Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie

Subsidieregeling

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn