DEI+: Aardgasloze gebouwde omgeving

In het kort:

Doel

Stimuleren van innovaties om gebouwen aardgasloos te maken

Naam regeling

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): Aardgasloze gebouwde omgeving

Soort regeling

Subsidie

Bedoeld voor

Ondernemers en samenwerkingsverbanden

Geldig tot

29 augustus 2024

Uitleg van de regeling

De DEI+ regeling biedt subsidie voor het testen en demonstreren van innovaties die gebouwen aardgasloos maken. Dit omvat maatregelen voor energie-efficiëntie, duurzame energieopslag, en het voorbereiden van gebouwen voor aansluiting op hernieuwbare energiebronnen zoals zon- en windenergie. Het doel is om de CO₂-uitstoot te verminderen zonder grote overlast voor bewoners.

Doel van de regeling

De regeling richt zich op het bevorderen van technologische innovaties die helpen bij de overgang naar een aardgasloze gebouwde omgeving. Dit omvat projecten die een kostenbesparing voor de eindgebruiker bieden voor de overgang naar aardgasloos of aardgasloos-ready voor gebouwen, om de technische en esthetische kwaliteit van gebouwen te behouden of te verbeteren en de schaal en snelheid van de transitie naar aardgasloos of aardgasloos-ready te verhogen​​. Denk hierbij aan projecten om wijken aardgasloos(ready) te maken.

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie, veelgestelde vragen en/of het aanvragen van deze subsidie de pagina DEI+: Aardgasloze gebouwde omgeving van de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO).

TIP

MKB Subsidieservice

Subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen wijzigen. Met de MKB Subsidieservice houdt DEB je op de hoogte van de voor jou relevante wijzigingen.

Subsidies voor mkb-bedrijven

De Rijksoverheid stimuleert en ondersteunt mkb-ondernemers door het beschikbaar stellen van subsidies en regelingen. Door mkb-bedrijven te ondersteunen bij het implementeren van milieuvriendelijke technologieën en oplossingen, draagt de overheid bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en het bevorderen van een groene economie. Dit sluit aan bij nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Daarnaast maken subsidies duurzame investeringen financieel haalbaar voor mkb-bedrijven. Innovatieve technologieën en duurzame oplossingen kunnen in de beginfase kostbaar zijn. Met financiële ondersteuning via subsidies kunnen ondernemers deze drempel overwinnen en investeren in toekomstbestendige oplossingen die op de lange termijn kostenbesparend en milieuvriendelijk zijn.

De afkorting DEI+ staat voor Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie.

De DEI+: Aardgasloze gebouwde omgeving is bedoeld om projecten te ondersteunen die bijdragen aan het aardgasloos maken van gebouwen en wijken. Deze regeling richt zich op innovatieve technieken en oplossingen die helpen om de gebouwde omgeving van het aardgas af te halen en over te stappen op duurzame energiebronnen. Dit kan onder andere gaan om projecten op het gebied van warmtepompen, warmtenetten, duurzame warmteoplossingen, en energieopslag.

Om aanspraak te maken op de DEI+: Aardgasloze gebouwde omgeving, volg je deze stappen:

Voorbereiding: Zorg dat je een gedetailleerd projectplan hebt waarin je de innovatieve technieken en de verwachte voordelen voor de aardgasloze gebouwde omgeving beschrijft. Het plan moet ook een financiële onderbouwing bevatten.

Aanvraag indienen: Dien je subsidieaanvraag in via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier vind je de specifieke voorwaarden en documenten die je moet aanleveren.

Beoordeling: Je aanvraag wordt beoordeeld op basis van criteria zoals innovativiteit, milieu-impact, kosteneffectiviteit en de bijdrage aan de aardgasloze gebouwde omgeving. Dit kan ook een technische en economische haalbaarheidsanalyse omvatten.

Toekenning: Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een beschikking waarin staat hoeveel subsidie je krijgt en onder welke voorwaarden.

Uitvoering: Voer je project uit volgens het goedgekeurde plan. Zorg ervoor dat je voldoet aan de rapportageverplichtingen en eventuele tussentijdse evaluaties die in de subsidievoorwaarden staan.

Verantwoording: Na de uitvoering van het project moet je een eindrapportage indienen waarin je aantoont dat de subsidie rechtmatig is besteed en dat de beoogde resultaten zijn behaald.

Lees ook
Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie

Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Subsidieregeling

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Subsidieregeling

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Subsidieregeling

DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Subsidieregeling

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

Subsidieregeling

Subsidie Regeling Groenprojecten

Subsidieregeling

DEI+: Vergassing van reststromen

Subsidieregeling

DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten)

Subsidieregeling

Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Subsidieregeling

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (Vamil)

Subsidieregeling

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Subsidieregeling

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Subsidieregeling

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Subsidieregeling

Provinciale subsidies 

Subsidieregeling

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Subsidieregeling

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Subsidieregeling

DEI+: Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie

Subsidieregeling

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn