Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

In het kort:

Doel

Ondersteunen van de aanschaf van emissieloze trucks

Naam regeling

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Soort regeling

Subsidie

Bedoeld voor

Ondernemers en non-profitorganisaties

Geldig tot

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Uitleg van de regeling

De Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) biedt financiële ondersteuning voor de aanschaf of financial lease van nieuwe, volledig emissieloze vrachtwagens. Deze regeling helpt bedrijven en non-profitorganisaties bij de transitie naar duurzaam transport. Het budget voor 2024 bedraagt €45 miljoen, en de subsidie varieert afhankelijk van het type en de grootte van de onderneming.

Doel van de regeling

Het doel van de AanZET-regeling is het versnellen van de overgang naar emissieloos wegtransport in Nederland. Dit draagt bij aan het verminderen van CO2-uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit. De regeling biedt een financiële prikkel om te investeren in duurzame logistieke oplossingen en ondersteunt bedrijven bij het maken van deze belangrijke milieuvriendelijke stap.

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie, veelgestelde vragen en/of het aanvragen van deze subsidie de pagina Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) van de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO).

TIP

MKB Subsidieservice

Subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen wijzigen. Met de MKB Subsidieservice houdt DEB je op de hoogte van de voor jou relevante wijzigingen.

Subsidies voor mkb-bedrijven

De Rijksoverheid stimuleert en ondersteunt mkb-ondernemers door het beschikbaar stellen van subsidies en regelingen. Door mkb-bedrijven te ondersteunen bij het implementeren van milieuvriendelijke technologieën en oplossingen, draagt de overheid bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en het bevorderen van een groene economie. Dit sluit aan bij nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Daarnaast maken subsidies duurzame investeringen financieel haalbaar voor mkb-bedrijven. Innovatieve technologieën en duurzame oplossingen kunnen in de beginfase kostbaar zijn. Met financiële ondersteuning via subsidies kunnen ondernemers deze drempel overwinnen en investeren in toekomstbestendige oplossingen die op de lange termijn kostenbesparend en milieuvriendelijk zijn.

De afkorting AanZET staat voor Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks.

De AanZET is bedoeld om ondernemers en non-profitorganisaties te stimuleren om nieuwe, volledig emissieloze vrachtauto’s aan te schaffen of financial-leasen. Het doel is om de transitie naar een duurzame en emissievrije transportsector te versnellen en zo bij te dragen aan de reductie van CO₂-uitstoot en de verbetering van de luchtkwaliteit.

Om aanspraak te maken op de AanZET, volg je deze stappen:

Voorbereiding: Zorg dat je een volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto hebt geselecteerd die voldoet aan de voorwaarden. Controleer of het voertuig in aanmerking komt voor subsidie en zorg voor een offerte.

Aanvraag indienen: Dien je subsidieaanvraag in via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) tijdens de openstellingsperiode. Je kunt per werkdag één aanvraag indienen voor de aanschaf van één emissieloze vrachtauto.

Beoordeling: De RVO beoordeelt je aanvraag op volgorde van binnenkomst. Bij overschrijding van het budget vindt er een loting plaats om de rangschikking van de aanvragen te bepalen.

Toekenning: Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een beschikking waarin het subsidiebedrag en de voorwaarden staan vermeld. Na goedkeuring ontvang je meestal binnen twee werkdagen een voorschot van 90% van het subsidiebedrag.

Uitvoering: Schaf de emissieloze vrachtauto aan en zorg dat deze binnen 15 maanden na verlening van de subsidie op kenteken wordt gezet. Vraag zo nodig uitstel aan als de levering vertraging oploopt.

Verantwoording: Dien tot uiterlijk 15 maanden na verlening van de subsidie een subsidievaststelling in, inclusief de gespecificeerde betalingsfactuur en het kenteken van de vrachtauto. Na goedkeuring van de vaststelling ontvang je de resterende 10% van het subsidiebedrag.

Lees ook
Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie

Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Subsidieregeling

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Subsidieregeling

DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Subsidieregeling

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

Subsidieregeling

Subsidie Regeling Groenprojecten

Subsidieregeling

DEI+: Vergassing van reststromen

Subsidieregeling

DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten)

Subsidieregeling

DEI+: Aardgasloze gebouwde omgeving

Subsidieregeling

Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Subsidieregeling

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (Vamil)

Subsidieregeling

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Subsidieregeling

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Subsidieregeling

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Subsidieregeling

Provinciale subsidies 

Subsidieregeling

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Subsidieregeling

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Subsidieregeling

DEI+: Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie

Subsidieregeling

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn