Energiesubsidies en -services voor het MKB

Als mkb-ondernemer weet je hoe belangrijk het is om continu te blijven ontwikkelen en concurreren in een dynamische markt. De Rijksoverheid stimuleert en ondersteunt mkb-ondernemers met subsidies en regelingen om energie te besparen en duurzaam te ondernemen.

Ook op de hoogte blijven?
Subsidieregeling

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

DEI+ Aardgasloze gebouwde omgeving
Subsidieregeling

DEI+: Aardgasloze gebouwde omgeving

Subsidieregeling

DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten)

Subsidieregeling

DEI+: Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie

Subsidieregeling

DEI+: Vergassing van reststromen

Subsidieregeling

DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Subsidieregeling

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

Subsidieregeling

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Subsidieregeling

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Subsidieregeling

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (Vamil)

Subsidieregeling

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Subsidieregeling

Provinciale subsidies 

Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie

Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling

Subsidieregeling

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Subsidieregeling

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Subsidieregeling

Subsidie Regeling Groenprojecten

Subsidies glastuinbouw
Subsidieregeling

Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)