Subsidies voor mkb-bedrijven, hoe werkt dat?

De Rijksoverheid stimuleert en ondersteunt mkb-ondernemers door het beschikbaar stellen van subsidies en regelingen. Door mkb-bedrijven te ondersteunen bij het implementeren van milieuvriendelijke technologieën en oplossingen, draagt de overheid bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en het bevorderen van een groene economie. Dit sluit aan bij nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Werkwijze bij subsidies voor mkb-bedrijven

Subsidies maken duurzame investeringen financieel haalbaar voor mkb-bedrijven. Innovatieve technologieën en duurzame oplossingen kunnen in de beginfase kostbaar zijn.

Met financiële ondersteuning via subsidies kunnen ondernemers deze drempel overwinnen en investeren in toekomstbestendige oplossingen die op de lange termijn kostenbesparend en milieuvriendelijk zijn.

Energiebesparing adviseur
Energiebesparing rapportage

Werkwijze bij subsidies voor mkb-bedrijven

Subsidies voor mkb-bedrijven worden beheerd door verschillende overheidsinstanties en uitvoeringsorganisaties. De werkwijze voor het verkrijgen van een subsidie kent doorgaans enkele belangrijke stappen: 

Het is essentieel voor mkb-ondernemers om goed geïnformeerd te zijn over de beschikbare subsidies en regelingen. De Rijksoverheid, diverse brancheorganisaties en DEB.nl bieden uitgebreide informatie en advies om ondernemers te helpen bij het identificeren van relevante subsidies.

Na het identificeren van een geschikte subsidie, dienen ondernemers een formele aanvraag in. Dit proces omvat vaak het indienen van een projectvoorstel, een gedetailleerde begroting en andere benodigde documenten. Het is van belang om nauwkeurig de richtlijnen en voorwaarden van de specifieke subsidie te volgen. 

De ingediende aanvraag wordt beoordeeld door de verantwoordelijke instantie. Dit kan variëren van een eenvoudige administratieve controle tot een uitgebreide evaluatie door een commissie van experts. Bij goedkeuring wordt de subsidie toegekend, waarna je als mkb-ondernemer het project kunt starten. 

Na toekenning van de subsidie dienen mkb-ondernemers hun projecten uit te voeren zoals staat beschreven in de aanvraag. Gedurende en na de uitvoering wordt vaak gevraagd om voortgangsrapportages en een eindverslag. Dit zorgt voor transparantie en verantwoordingsplicht, en verzekert dat de subsidiegelden correct worden gebruikt. 

Er zijn verschillende subsidies en regelingen beschikbaar voor mkb-bedrijven die zich richten op energie besparen en duurzaam ondernemen. Enkele voorbeelden zijn: 

 

  • Energie-investeringsaftrek (EIA): deze regeling biedt belastingvoordeel voor investeringen in energiebesparende technieken en duurzame energie; 
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil): deze regelingen stimuleren investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen; 
  • Subsidie Duurzame Energie (SDE++): deze subsidie ondersteunt de opwekking van duurzame energie en CO2-reductietechnologieën. 

TIP: MKB Subsidie update

Subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen wijzigen. Met de MKB Subsidieservice houdt DEB je op de hoogte van de voor jou relevante wijzigingen. De MKB Subsidie update is kosteloos.