Stappenplan informatieplicht

Verbruik jij met jouw onderneming (per bedrijfslocatie) meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent als stadswarmte) per jaar? Dan dien je te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.

Heb je de deadline voor de informatieplicht gemist? Rapporteren kan en moet nog steeds. Zorg dat je dit alsnog doet, want vanaf 1 januari 2024 handhaven de omgevingsdiensten.

Hieronder vind je een kort en bondig overzicht van het stappenplan informatieplicht dat je helpt in 8 stappen te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.

Stap 1

Bepaal aan welke wettelijke verplichtingen je dient te voldoen

Bepaal of je met één of meerdere locaties van jouw onderneming dient te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Gebruik hiervoor onze Quickscan. Na het invullen van een paar vragen zie je direct aan welke wet- en regelgeving je moet voldoen.

Stap 2

Verzamel energieverbruiksgegevens

Zorg dat je maandfacturen of een eindafrekening van een recent en representatief jaarverbruik bij de hand hebt. Dit betekent het jaarverbruik van een gemiddeld jaar. Verzamel gegevens over het elektriciteitsverbruik, gasverbruik en andere relevante bronnen van energieverbruik.

Het energiegebruik wordt per locatie bepaald. Het gaat om het energiegebruik van alle gebouwen op die locatie én van alle activiteiten die op die locatie plaatsvinden. Het energiegebruik is inclusief de zelf opgewekte en ingekochte (hernieuwbare) energie. Energie die je doorverkoopt, bijvoorbeeld opgewekt door je eigen zonnepanelen, telt niet mee. Dit geldt ook voor restwarmte.

Stap 3

Regel het juiste eHerkenningsmiddel

Rapportage van je voortgang op het gebied van energiebesparing gaat via het eLoket van RVO.  Hiervoor heb je een eHerkenningsmiddel niveau 2+ nodig met een machtiging van RVO diensten niveau 2+. Heb je nog geen eHerkenning? Houd er dan rekening mee dat de aanvraag even kan duren. Regel dit dus tijdig. 

Stap 4

Log in bij DEB

Aanmelden bij DEB is heel eenvoudig. Na het invoeren van je e-mailadres ben je direct aangemeld. Per e-mail ontvang je een persoonlijke link waarmee je kunt inloggen op ons platform. Je hoeft dus geen account aan te maken om je voortgang bij te houden.

Stap 5

Doorloop de Maatregelenlijst

DEB helpt je bij het doorlopen van de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Alle van de voor jouw locatie toepasselijke categorieën en subcategorieën erkende maatregelen dien je uit te voeren. elke maatregelpagina vind je de Plannertool. Hierin kun je aangeven of deze maatregel voor jou van toepassing is en wat de uitvoerstatus is. Ons systeem slaat deze informatie op en laat je zien welke maatregelen je al hebt beoordeeld.

Voor elke erkende maatregel die je niet uitvoert, dien je een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel uit te voeren. Met de alternatieve maatregel moet je net zo veel, of meer energie besparen als met de erkende maatregel waarvoor je een alternatief hebt.

Stap 6

Exporteer je rapportage

Na het doorlopen van de EML kun je de rapportage exporteren als XML-bestand. Zo heb je een duidelijk overzicht van de status van alle maatregelen en een uitvoerplan.

Stap 7

Rapporteren aan RVO

Na het inloggen bij het eLoket van RVO met je eHerkenningsmiddel, vul je de gegevens van de bedrijfslocatie in. Vervolgens upload je het exportbestand en heb je aan de rapportageverplichting voldaan.

Stap 8

Duurzaam Energie Besparen

Met je persoonlijke uitvoeringsplan kun je direct aan de slag met het doorvoeren van energiebesparende maatregelen in je bedrijf. Zo voldoe je aan de energiebesparingsplicht en kun je direct aan de slag met energie besparen!