Maatregel

Win de warmte terug uit de ventilatielucht van de spuitcabine

De ventilatielucht uit de spuitcabine bevat veel warmte. Het is zonde om deze warmte niet te hergebruiken. Een warmtewisselaar verwarmt de inkomende koude lucht met de uitgaande warme lucht. Er zijn diverse systemen op de markt om dit te realiseren.
In het kort
Besparing

De warme lucht voor de spuitcabine wordt vaak met een gasgestookte ketel verwarmd. Juist dan is het goed om de warmte uit de afvoerlucht van de spuitcabine terug te winnen omdat gasverbruik tot ongewenste CO2 uitstoot leidt. Deze warmte kan de toevoer van koude lucht voorverwarmen. Dit is mogelijk als de cabine over mechanische ventilatie beschikt met luchtbehandeling.

Dit kun je realiseren met een warmtewisselaar, bijvoorbeeld een kruisstroomwisselaar. Deze wisselaar laat de vervuilde lucht stromen langs de kanalen waar de verse lucht zich verplaatst. Zo wordt de warmte door geleiding overgedragen.

Vraag een offerte aan bij je (huis)installateur. De investering in deze maatregel verdien je meestal binnen 5 jaar terug.

Check aan de hand van de Technische- en Economische randvoorwaarden of je deze maatregel op een Zelfstandig moment (ofwel: ‘zo snel mogelijk’) of op een Natuurlijk moment (ofwel: ’te zijner tijd’, bij vervanging of groot onderhoud) moet worden genomen
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Voer deze maatregel uit als de cabine meer dan 16 uur per week in gebruik is.
  • Deze maatregel helpt (fors) gas te besparen. Wees daarom kritisch op het verbruik van de cabine.
  • Vraag de installateur van de cabine om hulp of advies.
De wet
  • Er wordt geen warmte teruggewonnen uit de ventilatielucht van de spuitcabine.
  • Er is een spuitcabine van 10m² of groter aanwezig die is voorzien van mechanische ventilatie met luchtbehandeling. Een gasgestookte ketel verwarmt de lucht.

Niet van toepassing.

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 800 uur droogtijd door de spuitcabine per jaar.

Controleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon. Controleer de filters regelmatig en vervang deze tijdig.

Planner