Maatregel

Vervang indirect gedreven IE1-slakkehuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren

In de luchtbehandelingskast (LBK) zitten ventilatormotoren. Het is zinvol een oude(re) IE1 motor – met indirect gedreven IE1-slakkehuisventilator(en) – te vervangen door een klasse IE4 motor met direct gedreven ventilatormotor(en).
In het kort
Besparing

Een ventilatormotor van klasse IE4 is zeer efficiënt in gebruik. Het is daarom zinvol een oude IE klasse 1 motor te vervangen en zo energie te besparen. De slakkenhuisventilator dankt zijn naam aan de vorm van het ventilatorhuis. In het ventilatorhuis draait een waaier en deze zorgt voor de gewenst druk uit het slakkenhuis. De aandrijving van slakkenhuisventilatoren wordt gerealiseerd door een elektromotor.

Oude motoren verbruiken meer energie dan nieuwe. Door middel van de klasse-aanduiding is te bepalen wat het rendement van de motor is. Vervang indirect gedreven IE1-slakkehuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.

De klasse-aanduiding is te vinden op het typeplaatje van de motor of in de beschrijving. IE betekent International Efficiency. IE is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Dit wordt bepaald volgens de IEC 60034-30. Op het typeplaatje van de motor is de energiezuinigheid aangegeven, zoals:

IE1 = standaard rendement;
IE2 = hoog rendement;
IE3 = premium rendement;
IE4 = super-premium rendement.

Hoe hoger het nummer, hoe beter de motor en hoe groter de besparing.

Als naar de totale levensduur van een motor gekeken wordt, is het elektraverbruik de grootste kostenpost. Daarom is het zinvol een zuinigere motor (betere/hogere IE klasse) aan te schaffen.

Deze maatregel moet zo snel mogelijk worden ingepland als jouw situatie voldoet aan de Technische- en Economische randvoorwaarden. Deze maatregel verdient zich over het algemeen snel terug.
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • In oktober 2019 is de nieuwe verordening van elektromotoren ingegaan. Via deze weg zorgt de EU ervoor dat er enkel motoren beschikbaar zijn die zo min mogelijk effect op het milieu hebben. De kans dat een elektromotor die is aangeschaft na 2019 niet meer voldoet, is klein.
  • Let vooral op elektromotoren die veelvuldig worden gebruikt, met name in het productieproces.
  • Het aantal bedrijfsuren speelt ook een rol bij deze maatregel. Als een motor ruim 8 uur per dag draait, dien je bij vervanging te kiezen voor een betere motor.
  • Een slakkenhuisventilator is eenvoudig te herkennen aan de vorm van een slakkenhuis.
  • Bij de revisie van een oude(re) elektromotor (klasse IE1 of IE2) is het verstandig te overwegen een nieuwe motor van een betere/hogere klasse te (laten) installeren.
De wet

Er zijn in de LBK één of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE1-motor aanwezig.

Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.

Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.900 draaiuren van de ventilator per jaar.

Maak ventilatoren regelmatig schoon.

Planner