Maatregel

Vervang bij een indirect verwarmd voorraadvat de bestaande ketel door een HR-ketel

Warm tapwater kun je op verschillende manieren opwarmen. Het is verstandig om de aanvoer voor een indirect verwarmd voorraadvat te voeden met warmte van een hoogrendementsketel en niet met een conventionele rendementsketel. Op deze manier bespaar je gas.
CV ketels
In het kort
Besparing

Bij een indirect verwarmd voorraadvat stuurt de cv-ketel warm water naar het vat. Hier wordt het tapwater op de warmtetemperatuur opgeslagen. Een conventionele cv-ketel heeft een lager rendement dan een HR-ketel.

Een HR-ketel maakt optimaal gebruik van warmte; ook van de warmte die anders via de schoorsteen verloren zou gaan. Bovendien is een HR-ketel goed geïsoleerd en warmt hij snel op. Hiermee kun je gas besparen.

De besparing op gasgebruik door het hogere rendement van de nieuwe HR-ketel varieert afhankelijk van de huidige cv-ketel. Je kunt ongeveer 15% van het jaarlijkse gasverbruik besparen.

Deze maatregel moet te zijner tijd (bij vervanging of groot onderhoud) worden genomen als jouw situatie voldoet aan de Technische- en Economische randvoorwaarden.
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Zorg ervoor dat de condensafvoer van de HR-ketel dichtbij de ketel is geplaatst.
  • Zorg voor een goed rookgaskanaal voor de HR-ketel en vervang indien nodig een bestaand kanaal bij de installatie van deze ketel.
  • Overweeg om de ketel eerder te vervangen als deze ongeveer 15 jaar oud is.
  • Het oude rookgaskanaal zal bij het plaatsen van een nieuwe HR-ketel vervangen moeten worden.
De wet

Er is een hoge tapwatervraag voor onder meer douchen en dit warm tapwater wordt opgewekt met een verbeterd rendement (VR) of conventionele ketel en opgeslagen in een buffervat.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Controleer regelmatig de instellingen van het warmtapwatersysteem en voer regelmatig onderhoud uit aan kranen, kleppen en warmtapwaterinstallaties.

Planner