Maatregel

Verlaag de stoomdruk van het centrale stoomnet

Om warmteverlies te minimaliseren, is het belangrijk om de stoomdruk van het stoomnet zo ver mogelijk te verlagen. De kansen om te besparen hangen af van de hoogste stoomdruk die vereist is om normaal te kunnen blijven werken.
In het kort
Besparing

Als je de stoomdruk in het stoomnet verlaagt profiteer je van meerdere voordelen. Zo draagt het bij aan het afkoelen van de rookgassen in de ketel. Dit leidt tot een verhoogd rendement van de ketel. De lagere temperatuur resulteert in verminderd warmteverlies van zowel de stoomketel als de leidingen.

Het verlagen van de stoomdruk is aantrekkelijk. Vanzelfsprekend moet wel de verestie stoomdruk worden behaald om normaal te kunnen blijven functioneren. Stoomdrukverlaging is een prettige maatregel: je hoeft er geen aanpassingen voor aan het systeem te doen. Zowel de stoomafnemers als de leidingen en toebehoren zijn geschikt voor stoomdrukverlaging.

De stoomdruk bedraagt minimaal 4 bar en kan met ten minste 10% worden verlaagd. Dit levert aanzienlijke efficiëntievoordelen op.

De benodigde investering voor deze maatregel is relatief laag. Je zult de kosten snel terugverdienen.

Check aan de hand van de Technische- en Economische randvoorwaarden of je deze maatregel op een Zelfstandig moment (ofwel: ‘zo snel mogelijk’) of op een Natuurlijk moment (ofwel: ’te zijner tijd’, bij vervanging of groot onderhoud) moet worden genomen
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Stoom is een proces dat niet vaak wordt herzien vanwege zijn complexiteit. Vraag de installateur van de stoomketel om hulp.
  • Voer deze maatregel door als het stoomnet ongeveer 10 uur per dag onder druk staat.
  • Onderzoek de gehele installatie en overweeg combinaties met andere maatregelen (zoals de economizer en de rookgascondensor).
De wet

Er is een stoomketel aanwezig die is gekoppeld aan een centraal stoomnet en de druk op het stoomnet is hoger dan voor de aangesloten apparaten vereist is.

Voor de verlaging van het stoomdruksetpoint zijn geen verdere veranderingen aan het systeem nodig.

De stoomafnemers kunnen functioneren met de verlaagde stoomdruk.

De huidige leidingen en appendages dienen geschikt te zijn voor een verhoging van de stromingssnelheden van de stoom.

De stoomdruk bedraagt minimaal 4 bar.

De stoomdruk kan met ten minste 10% worden verlaagd.

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het stoomnet is meer dan 2.300 uur per jaar op druk.

Controleer regelmatig de stoomdruk in het stoomnet.

Planner