Maatregel

Plaats een warmtewisselaar bij de uitgang van een heetwaterproces om het suppletiewater voor te verwarmen met warmte uit te lozen water

In een heetwaterproces (zoals een kratten- of gereedschapwasser) kun je warmte terugwinnen uit het warme afvalwater dat wordt geloosd in het vuilwaterriool. Hiermee kun je het suppletiewater van de stoomketel voorverwarmen en zo energie besparen.
Krattenwasmachine
In het kort
Besparing

Een heetwaterproces, zoals het wassen van kratten of gereedschap, maakt gebruik van warm water en verbruikt minimaal 500m3 per jaar. Het gebruikte water kan direct in het riool worden geloosd.

Om energie te besparen, kun je een warmtewisselaar installeren bij de uitgang van het heetwaterproces. Hiermee kan het suppletiewater van de stoomketel worden voorverwarmd met warmte uit het afvalwater dat wordt geloosd.

Het suppletiewater is het water dat nodig is om het waterverlies door verdamping en spuien in de stoominstallatie aan te vullen.

Vraag een offerte aan bij je huisinstallateur.

Check aan de hand van de Technische- en Economische randvoorwaarden of je deze maatregel op een Zelfstandig moment (ofwel: ‘zo snel mogelijk’) of op een Natuurlijk moment (ofwel: ’te zijner tijd’, bij vervanging of groot onderhoud) moet worden genomen
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Stel vast of het heetwaterproces meer dan 30 uur per week in productie is.
  • Onderzoek hoeveel warmte er via het afvalwater in het riool wordt geloosd en overweeg het hergebruiken van deze warmte om energie te besparen.
De wet

Er is een heetwaterproces aanwezig (bijvoorbeeld een kratten- of gereedschapwasser) waarbij het warme afvalwater wordt geloosd op het vuilwaterriool zonder dat daar warmte uit is teruggewonnen.

Het heetwaterproces verbruikt ten minste 500m³ water per jaar.

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van het heetwaterproces per jaar.

Inspecteer en reinig elke twee jaar de warmtewisselaar.

Planner