Maatregel

Plaats een luchtkanaal zodat de persluchtcompressor (koude) buitenlucht aanzuigt

De compressor die perslucht produceert, verbruikt veel energie. Dit is minder als de compressor koude lucht aanzuigt. Dit komt doordat koude lucht dichter is dan warme lucht, waardoor de compressor sneller op de gewenste druk komt. Je zorgt voor de toevoer van koude lucht door een luchtkanaal te installeren dat lucht van buiten of uit een niet-verwarmde ruimte naar de compressor brengt. Hierdoor kan de compressor efficiënter werken. Zo bespaar je energie.
In het kort
Besparing

Een persluchtcompressor verbruikt veel energie. Reden hiervoor is dat groot deel van de verbruikte energie wordt omgezet in warmte in plaats van daadwerkelijke perslucht.

Koude lucht is zwaarder (dichter) dan warme lucht, waardoor het comprimeren ervan minder energie vereist. Het is dus gunstig als de compressor koude lucht aanzuigt vanuit een externe, koudere omgeving in plaats van warme lucht uit de ruimte waarin de compressor staat. Compressoren geven namelijk veel warmte af.

Door middel van een luchtkanaal dat koude lucht van bijvoorbeeld buiten naar de compressor leidt, kun je energie besparen. Deze maatregel is vooral effectief en kostenefficiënt bij centrale persluchtsystemen met grotere compressoren. Bij kleinere compressoren kunnen de kosten van het aanleggen van het kanaal echter hoger zijn dan de uiteindelijke energiebesparingen. In deze gevallen is de maatregel minder geschikt.

Deze maatregel is vrij eenvoudig om zelf te implementeren. Dit zie je terug in de prijs: realisatie hoeft veel te kosten. Zelfs als je een professional inschakelt om het te doen, zal de investering meestal binnen 5 jaar worden terugverdiend.

Check aan de hand van de Technische- en Economische randvoorwaarden of je deze maatregel op een Zelfstandig moment (ofwel: ‘zo snel mogelijk’) of op een Natuurlijk moment (ofwel: ’te zijner tijd’, bij vervanging of groot onderhoud) moet worden genomen
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • De compressor staat vaak in een warme ruimte. De compressor zelf geeft namelijk veel warmte af. Bovendien bevindt ook de verwarmingsketel zich vaak in dezelfde ruimte. In deze situatie is het verstandig om een luchtkanaal aan te leggen om koude lucht aan te voeren.
  • De maatregel is zinvol tot een kanaal van 5m.
  • Koude lucht kan uit een naastgelegen ruimte komen. Dit hoeft niet altijd van buiten te zijn.
  • Het is verstandig de gehele persluchtinstallatie kritisch te beoordelen. Zo kun je ook andere maatregelen met betrekking tot perslucht meenemen.
De wet

Er is een centraal persluchtnet aanwezig met een persluchtcompressor van ten minste 7,5 kW die warme lucht aanzuigt vanuit de ruimte waarin deze is opgesteld.

De compressor staat binnen 5 m van een buitenmuur.

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.000 bedrijfsuren van de persluchtcompressor per jaar.

Niet van toepassing.

Planner