Maatregel

Plaats een frequentieregelaar om het opgenomen vermogen van het centrale vacuümsysteem te beperken

Een centraal vacuümsysteem zorgt voor een voortdurend vacuüm (onderdruk). Bij beperkt gebruik betekent dit dat de druk altijd lager is dan voor het proces nodig is. Met een frequentie- of toerenregeling kun je het gebruik beter afstemmen op de daadwerkelijke behoefte. Hiermee bespaar je energie.
Frequentieregelaar
In het kort
Besparing

Een centraal vacuümsysteem is een systeem dat op diverse plekken in het bedrijf zorgt voor onderdruk. Bij beperkt gebruik betekent dit dat de druk lager is dan voor het proces nodig is. Op die manier werkt het centrale vacuümsysteem veel vaker/langer dan nodig. Met een frequentie- of toerenregeling kun je het gebruik beter afstemmen op de daadwerkelijke behoefte. Hiermee bespaar je energie.

Deze regeling werkt vaak door het aanpassen van de frequentie van de elektrische stroom. Het verlagen van de frequentie zorgt ook voor verlaging van het toerental van de pomp en hierdoor voor minder elektriciteitsverbruik.

Het installeren van een frequentie- of toerenregeling maakt de machine energiezuiniger én verlengt de levensduur van de motor. De motor is ten minste van efficiëntieklasse IE2. De frequentie- of toerenregeling kun je later inbouwen als daar voldoende ruimte voor is. Uiteraard mag de functionaliteit van de motor niet verminderen door deze regelaar.

Vanaf 1 januari 2015 is de IE3-richtlijn voor de efficiëntie van elektromotoren van kracht. Veel motoren vanaf 2015 beschikken al over een frequentie- of toerenregelaar.

Vraag een offerte aan bij je huisinstallateur. Een frequentieregelaar is verkrijgbaar vanaf circa EUR 110.

Check aan de hand van de Technische- en Economische randvoorwaarden of je deze maatregel op een Zelfstandig moment (ofwel: ‘zo snel mogelijk’) of op een Natuurlijk moment (ofwel: ’te zijner tijd’, bij vervanging of groot onderhoud) moet worden genomen
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Bij een gebruik vanaf 3 uur per dag dien je deze maatregel door te voeren.
  • In de praktijk blijkt dat recente motoren vaak een frequentie- of toerenregeling hebben, omdat ze op die manier het beste functioneren. Een aparte regeling is vaak kostbaar.
  • Door de meer constante druk ontstaat er minder belasting op de installatie en is er minder onderhoud nodig.
  • Onderzoek zelf welke motoren in het bedrijf aanwezig zijn en controleer het bouwjaar. Oudere motoren beschikken vaak niet over een frequentie- of toerenregelaar.
De wet

Er is een industrieel centraal vacuümsysteem aanwezig. De centrale motor is niet toerengeregeld en houdt continu het centrale vacuümsysteem op onderdruk.

  • Het vacuümsysteem is voorzien van afsluitbare aansluitpunten.
  • De centrale vacuümmotor heeft een efficiëntieklasse van IE2 of hoger.

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 700 gebruiksuren van het centrale vacuümsysteem per jaar.

  • Controleer regelmatig het vacuümsysteem op lekkages.
  • Controleer regelmatig het vacuümsetpoint en pas dit zo nodig aan.

Planner