Maatregel

Plaats aanvullende platen in de platenwarmtewisselaar om de warmteoverdracht te vergroten

Een te kleine platenwarmtewisselaar draagt niet alle warmte over. De afvoerstroom behoudt te veel warmte welke onnodig geloosd wordt. Dit kost extra energie.
Platenwisselaar
In het kort
Besparing

De afmetingen van de warmtewisselaar zijn van invloed op de mate van uitwisseling van warmte (of koude). Hoe meer warmte (of koude) er is om uit te wisselen en in te zetten, hoe minder warmte (of koude) de opwekbron hoeft te leveren.

Door de warmtewisselaar uit te breiden met meerdere platen, kun je meer warmte uit de vloeistof halen en nuttig inzetten. Je bespaart energie op het (minder) verwarmen van toevoerstroom en het (minder) koelen van de afvoerstroom.

Dit is specialistisch werk. De investering in deze maatregel verdien je meestal binnen 5 jaar terug.

Deze maatregel moet zo snel mogelijk worden ingepland als jouw situatie voldoet aan de Technische- en Economische randvoorwaarden. Deze maatregel verdient zich over het algemeen snel terug.
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Het aanpassen van de platenwisselaar is specialistisch werk. Schakel daarom een ervaren installateur in.
  • Probeer de extra gewonnen warmte zo zinvol mogelijk in te zetten.
De wet

Er is een vloeistof-warmtewisselaar aanwezig waarbij het huidige temperatuurverschil tussen de beide kanten van de warmtewisselaar 6°C of meer is.

  • De warmtewisselaar kan door het toevoegen van platen uitgebreid worden met ten minste 20% extra warmtewisselend oppervlak.
  • De extra onttrokken warmte in de uitgebreide platenwarmtewisselaar kan zonder extra aanpassingen in het proces nuttig worden toegepast.
  • Het thermisch vermogen van de huidige platenwarmtewisselaar is ten minste 100kW.

Niet van toepassing.

Controleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon.

Planner