Maatregel

Pas voorkoeling met (leiding)water toe in een proces met ijswaterkoeling

Na de bereiding worden voedingsmiddelen afgekoeld met behulp van ijswater. Door het product met koud leidingwater ‘voor te koelen’ is er minder ijswater nodig.
Proceswater
In het kort
Besparing

Bij de bereiding van voedingsmiddelen wordt vaak gebruikgemaakt van een afkoelproces. Door (vers) koelleidingwater te gebruiken, kun je het koelproces versnellen. Er is dan minder koude nodig van de ijswaterinstallatie.

Je kunt energie besparen door het afkoelen te splitsen in een voor- en nakoelproces. Gebruik je het koele leidingwater als voorkoeling, dan hoef je voor de nakoeling minder ijswater te gebruiken en produceren.

Door het toepassen van twee warmtewisselaars (waarvan je er één op een leidingwatercircuit aansluit) koelt het product al aanzienlijk af. De prijs van een warmtewisselaar hangt af van het type en de installatie.

Vraag een offerte bij een gespecialiseerde installateur. De investering in deze maatregel verdien je meestal binnen 5 jaar terug.

Check aan de hand van de Technische- en Economische randvoorwaarden of je deze maatregel op een Zelfstandig moment (ofwel: ‘zo snel mogelijk’) of op een Natuurlijk moment (ofwel: ’te zijner tijd’, bij vervanging of groot onderhoud) moet worden genomen
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Om het koelproces te splitsen, dient de installatie minimaal 65 bedrijfsuren per week te draaien.
  • Een koelproces met twee warmtewisselaars is complex. Vraag een gespecialiseerde installateur daarom om advies.
De wet

Het volledige koeltraject wordt uitgevoerd met ijswater. Er wordt gebruikgemaakt van lokale ijswaterkoelers.

  • Er is voldoende ruimte voor een extra koeler.
  • Het opgewarmde (leiding)water moet nuttig gebruikt kunnen worden.
  • Het koelproces kan in twee stappen worden uitgevoerd: een voor- en een nakoelproces. Deze vinden direct na elkaar plaats.

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 3.400 bedrijfsuren per jaar.

Niet van toepassing.

Planner