Maatregel

Pas vermogensregeling toe op de ventilatietoevoer naar de droogkamer

De ventilator van de droogkamer vraagt op hoog vermogen veel energie. Een frequentieregelaar past het toerental van de motor aan op de vraag. Hiermee draait de ventilator niet altijd op hoog vermogen en bespaar je energie.
Droogkamer
In het kort
Besparing

Het is niet nodig om de ventilator van de droogkamer altijd even hard te laten draaien. Een vermogensregeling past het toerental van de motor aan op de vraag. Het ventilatievoud geeft aan hoe vaak de lucht in de droogkamer per uur ververst wordt. Dit hangt af van het materiaal, de ladingsdichtheid en de droogfase van het proces. Door de regeling hoeft de ventilator niet altijd op hoog vermogen te draaien en bespaar je energie.

Het installeren van een frequentieregeling maakt de machine energiezuiniger én verlengt de levensduur van de motor. De motor is van een efficiëntieklasse van ten minste IE2. De frequentieregeling kun je later inbouwen, mits daar voldoende ruimte voor is. En natuurlijk mag de functionaliteit van de motor niet verminderen door deze regelaar.

Vanaf 1 januari 2015 is de IE3-richtlijn voor de efficiëntie van elektromotoren van kracht. Veel motoren van na deze datum beschikken al over een frequentieregelaar.

Benieuwd naar de kosten? Vraag een offerte aan bij je (huis)installateur. Een frequentieregelaar is verkrijgbaar vanaf EUR 110.

Check aan de hand van de Technische- en Economische randvoorwaarden of je deze maatregel op een Zelfstandig moment (ofwel: ‘zo snel mogelijk’) of op een Natuurlijk moment (ofwel: ’te zijner tijd’, bij vervanging of groot onderhoud) moet worden genomen
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Voer de maatregel uit bij gebruik van ruim 30 uur per week.
  • In de praktijk blijkt dat nieuwe(re) motoren vaak al over een frequentieregeling beschikken, omdat ze op die manier het beste functioneren. Een separate regeling is vaak kostbaar.
  • Door de constantere druk ontstaat is er minder belasting op de installatie en is er minder onderhoud nodig.
  • Onderzoek zelf welke motoren in je bedrijf aanwezig zijn en controleer hoeveel jaar de machine in gebruik is. Oudere motoren hebben vaak geen frequentieregelaar.
De wet

Er is een droogkamer aanwezig en een toerenregeling of andere vermogensregeling ontbreekt op de ventilatietoevoer naar de droogkamer.

  • De ventilatoren zijn geschikt voor toepassing van een vermogensregeling.
  • De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang.
  • In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar.

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van de droogkamer per jaar.

Niet van toepassing.

Planner