Maatregel

Pas isolatie toe op ongeïsoleerde zwembadwaterleidingen in een zwembad

De technische installatie zorgt ervoor dat het zwembadwater op de juiste temperatuur blijft en goed van kwaliteit is. Het warme water stroomt door leidingen naar het zwembad en terug naar de installatie. Helaas gaat er onderweg veel warmte verloren. Isoleer de leidingen daarom om energie te besparen.
Isolatieglas
In het kort
Besparing

In de technische ruimte wordt het water verwarmd en schoongehouden voordat het weer teruggaat naar het zwembad. Dit proces omvat het filteren, verversen en opwarmen van het water, gevolgd door het terugpompen via leidingen naar het zwembad.

Tijdens het transport van het verwarmde water door buizen, flenzen en afsluiters gaat er warmte verloren. Door deze leidingen te isoleren komt er meer warmte terecht waar het nodig is. Ook worden de ruimtes rondom de leidingen minder warm, zoals de zwembadomloop.

Het isoleren van leidingen is vrij eenvoudig. Je kunt het isolatiemateriaal, bijvoorbeeld glas- of steenwol, om de leidingen wikkelen.

Bij appendages (zoals kleppen en andere aansluitstukken) is isolatie wat lastiger, omdat je rekening moet houden met inspecties op lekkages en eventuele reparaties. Gebruik hierbij bijvoorbeeld een isolatiematras met klittenband of rijgkoord.

Het is moeilijk om precies te zeggen hoeveel je zult besparen met deze maatregel, omdat dit afhangt van verschillende factoren zoals de watertemperatuur, de omgeving en de lengte van de leidingen. De kosten variëren meestal tussen de EUR 30 en EUR 100 per meter.

Deze maatregel moet zo snel mogelijk worden ingepland als jouw situatie voldoet aan de Technische- en Economische randvoorwaarden. Deze maatregel verdient zich over het algemeen snel terug.
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Je kunt dit vrij eenvoudig zelf doen, vooral omdat het gaat om leidingen die gemakkelijk toegankelijk zijn.
  • Je denkt misschien niet snel aan deze maatregel omdat het al warm is in het zwembad. Toch is het een zinvolle toepassing.
  • Onderzoek de installatie en overweeg om dit te combineren met andere energiebesparende maatregelen.
  • Het gaat om zowel de leidingen die het warme water naar het zwembad brengen als de leidingen die het water terugvoeren naar de zwembadomloop.
De wet

Er zijn ongeïsoleerde zwembadwaterleidingen en appendages aanwezig die zich bevinden in een binnenopstelling.

  • De leidingen zijn goed bereikbaar.
  • De gemiddelde temperatuur van het water in de leidingen is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de omgeving van de leidingen en appendages.

Niet van toepassing.

  • Voer jaarlijks een (visuele) controle uit naar de staat van de isolatie.
  • Voer elke 5 jaar een warmtemeting uit.

Planner