Maatregel

Pas een frequentieregelaar toe om het circulatievoud te regelen bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product)

Bij het bewaren van groenten, fruit en andere plantaardige producten in gekoelde ruimtes is ventilatie belangrijk. Hoeveel lucht er geventileerd moet worden, hangt af van de hoeveelheid opgeslagen producten. Tijdens de bewaarperiode is het niet altijd nodig om de installatie op volle kracht te laten ventileren. Met een frequentieregelaar kun je de hoeveelheid te ventileren lucht regelen en zo energie besparen.
In het kort
Besparing

Het circulatievoud betekent het aantal keren per uur dat de gekoelde opslagruimte wordt ververst met lucht. Tijdens het bewaren van groenten en fruit is het niet altijd nodig om de ventilatie op volle kracht te laten werken.

Gekoelde producten geven stoffen af. Als de concentratie van deze stoffen te hoog wordt, moet er meer geventileerd worden. Ethyleen is bijvoorbeeld een stof die de luchtkwaliteit beïnvloedt en schade kan veroorzaken aan de opgeslagen producten. Het is belangrijk om hierop te letten.

Je kunt de ventilatie regelen met behulp van frequentieregelaars op de ventilatoren. Een frequentieregelaar past het ventilatortoerental aan op basis van de behoefte. Hierdoor bespaar je energie.

Het installeren van een frequentieregelaar maakt de ventilator efficiënter en verlengt de levensduur van de motor. De frequentieregeling kun je later inbouwen, mits daar voldoende ruimte voor is. Uiteraard mag de functionaliteit van de motor niet verminderen door deze regelaar.

Vraag je installateur om een prijsopgave. Een frequentieregelaar is beschikbaar vanaf ongeveer EUR 110.

Check aan de hand van de Technische- en Economische randvoorwaarden of je deze maatregel op een Zelfstandig moment (ofwel: ‘zo snel mogelijk’) of op een Natuurlijk moment (ofwel: ’te zijner tijd’, bij vervanging of groot onderhoud) moet worden genomen
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Voer deze maatregel uit als de circulatieventilatoren ongeveer 4.500 uur per jaar draaien.
  • In de praktijk blijkt dat recente motoren vaak al een frequentieregeling hebben omdat ze op die manier het beste functioneren. Een aparte regeling is meestal kostbaar.
  • Controleer welke motoren in jouw bedrijf aanwezig zijn en bekijk hun leeftijd. Oudere motoren hebben vaak geen ingebouwde frequentieregelaar.
De wet

Er is een koelcel aanwezig voor de opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten, waarbij het ventilatievoud niet wordt geregeld.

De circulatieventilatoren zijn geschikt voor frequentieregeling.

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 4.500 draaiuren van de circulatieventilatoren per jaar.

Niet van toepassing.

Planner