Maatregel

Pas een efficiënte warmtewisselaar toe op de balansventilatie van het zwembad

Gebruik de warme lucht die je uit het zwembad afzuigt om de verse lucht voor te verwarmen. Zo bespaar je op de kosten voor verwarming, omdat de afgezogen lucht meestal warmer is dan de koude lucht van buiten.
luchtbehandingskast
In het kort
Besparing

Gebruik de warme afvoerlucht uit het zwembad om de verse lucht voor te verwarmen in de luchtbehandelingskast van het ventilatiesysteem. Hierdoor hoeft het verwarmingselement in de luchtbehandelingskast minder te werken.

Dit kan bijvoorbeeld met een kruisstroomwisselaar, dit is een apparaat dat de warmte van de afgevoerde lucht overdraagt aan de verse lucht die wordt aangevoerd. Dit gebeurt door de luchtkanalen langs elkaar te laten lopen. Er zijn enkele en dubbele kruisstroomwisselaars. Bij een dubbele kruisstroomwisselaar passeren de luchtkanalen elkaar twee keer, wat zorgt voor een efficiëntere warmteoverdracht. Belangrijk is dat er een balanssysteem is met een actieve in- en uitvoer.

Een kruisstroomwarmtewisselaar kan ongeveer 50 tot 60% van de warmte behouden. De kosten voor deze aanpassing liggen tussen de EUR 2.500 en EUR 6.500 per eenheid. Deze investering verdien je meestal binnen 5 jaar terug. Neem contact op met je installateur voor een prijsopgave.

Deze maatregel moet te zijner tijd (bij vervanging of groot onderhoud) worden genomen als jouw situatie voldoet aan de Technische- en Economische randvoorwaarden.
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Laat een installateur onderzoeken welke opties er zijn om je huidige ventilatiesysteem te verbeteren en te verduurzamen. Overweeg om het twincoilsysteem te vervangen door een enkele of dubbele kruisstroomwisselaar.
  • Let op dat deze aanpassing alleen haalbaar is als het ventilatiesysteem zowel lucht kan aanvoeren als afvoeren, en als ze bij elkaar in de buurt liggen. De twee luchtstromen moeten namelijk warmte aan elkaar kunnen overdragen.
  • Je kunt zelf de locaties identificeren waar lucht wordt aangezogen en afgeblazen. Zorg ervoor dat je een geschikte locatie vindt om de kruisstroomwisselaar te plaatsen.
  • Weet je niet zeker hoe je dit moet aanpakken? Aarzel dan niet om hulp te vragen aan een installateur.
De wet

In het zwembad is mechanische toe- en afvoer van ventilatielucht zonder warmteterugwinning. Of met warmteterugwinning door middel van een twincoilsysteem aanwezig.

  • De luchttoevoer- en afvoerkanalen liggen dicht bij elkaar.
  • De warmte uit de ventilatielucht wordt niet met behulp van een warmtepomp teruggewonnen.

Niet van toepassing.

Controleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon.

Planner