Maatregel

Pas een drycooler toe voor de koeling van procesapparatuur

Een drycooler is een efficiënte warmtewisselaar die gebruik maakt van koeling door omgevingslucht. Je kunt de droogkoeler als aanvulling gebruiken op de bestaande compressiekoelmachine voor het koelen van procesapparatuur. Zo bespaar je energie.
In het kort
Besparing

Een drycooler (of droogkoeler) is een warmtewisselaar die koelt met omgevingslucht. Het proceswater stroomt door een koelblok. Door de geforceerde luchtstroom neemt de temperatuur van het water af.

De werking van de drycooler is sterk afhankelijk van de omgevingstemperatuur. In de winterperiode zal deze meer koelvermogen leveren dan in de zomer.

Ze de drycooler in naast de bestaande compressiekoelmachine, zodat er altijd voldoende koeling is. De drycooler blaast lucht over het koelblok, zonder compressie van koudemiddel. Hiermee bespaar je energie.

Laat je installateur bepalen hoe je een drycooler zinvol in kunt zetten. De investering in deze maatregel verdien je meestal binnen 5 jaar terug.

Check aan de hand van de Technische- en Economische randvoorwaarden of je deze maatregel op een Zelfstandig moment (ofwel: ‘zo snel mogelijk’) of op een Natuurlijk moment (ofwel: ’te zijner tijd’, bij vervanging of groot onderhoud) moet worden genomen
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Gemiddeld is de buitentemperatuur in Nederland rond de +12ºC. Daarom is een drycooler inzetbaar.
  • Er moet 24 uur per dag en 7 dagen in de week koeling nodig zijn.
  • Onderzoek of er voldoende ruimte is en vraag je installateur om advies of hulp.
De wet

De procesapparatuur vereist continu koeling (7 dagen per week). Deze wordt geleverd door een compressiekoelmachine met een water/glycolsysteem met een elektrisch vermogen van ten minste 10kW, zonder vrije koelingfunctie.

  • De warmte van de compressiekoelmachine wordt niet teruggewonnen.
  • Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de drycoolers.
  • Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht.

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 1.300 bedrijfsuren van de procesapparatuur per jaar.

Onderhoud de drycoolers regelmatig volgens leveranciersvoorschriften.

Planner