Maatregel

Gebruik het warme en koude water uit de sterilisatiecyclus van producten of goederen voor verwarming en koeling van het sterilisatiewater

Tijdens het sterilisatieproces behandel je het product door middel van verhit en gekoeld water. Als je gebruikmaakt van twee gescheiden systemen, kost het verwarmen en koelen van het proceswater minder energie.
Proceswater
In het kort
Besparing

Tijdens het sterilisatieproces behandel je het product door middel van verhit en gekoeld water. In een systeem zonder buffervaten voor koud en warm water (waarbij hetzelfde water wordt gebruikt voor verhitten en koelen), kost het proces veel meer energie. Dit is niet het geval als je gebruikmaakt van twee gescheiden systemen, met twee verschillende buffervaten en gescheiden leidingwerk.

Vraag de installateur om hulp. De investering in deze maatregel verdien je meestal binnen 5 jaar terug.

Check aan de hand van de Technische- en Economische randvoorwaarden of je deze maatregel op een Zelfstandig moment (ofwel: ‘zo snel mogelijk’) of op een Natuurlijk moment (ofwel: ’te zijner tijd’, bij vervanging of groot onderhoud) moet worden genomen
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Het sterilisatievat moet 100 liter bevatten.
  • Je moet circa 70 batches per jaar steriliseren.
  • Vraag de installateur om advies of hulp.
De wet

Er vindt een sterilisatieproces plaats, waarbij het warme en koude water uit de sterilisatiecyclus niet wordt ingezet voor verwarming en koeling.

De inhoud van het sterilisatievat is ten minste 100 liter.

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 3.500 batches per jaar.

Niet van toepassing.

Planner