Maatregel

Gebruik een rookgascondensor om warmte uit de rookgassen van de stoomketel nuttig in te zetten

Stoomketels produceren hete rookgassen, zelfs als er een economiser is geïnstalleerd. Je kunt met een rookgascondensor de rookgastemperatuur nog verder omlaag brengen, soms zelfs tot het dauwpunt. Dit resulteert in extra rendement en energiebesparing.
Econimizer
In het kort
Besparing

Je kunt de warmte die stoomketels produceren opnieuw benutten met behulp van een rookgascondensor. Deze condensor fungeert als een directe warmtewisselaar in het rookgaskanaal en wint warmte uit de rookgassen, zelfs bij lagere temperaturen.

Dit is vooral zinvol wanneer de rookgassen die uit de schoorsteen komen na de economiser nog steeds een temperatuur van 130°C of hoger hebben.

De warmtewisselaar kan naast de ketel worden geplaatst of in het rookgaskanaal worden geïntegreerd. Het is belangrijk dat de brander na installatie opnieuw wordt afgesteld. Daarnaast zijn er specifieke voorwaarden met betrekking tot het suppletiewater.

Deze maatregel is met name zinvol wanneer het suppletiewater relatief koud is (tussen 10°C en 20°C) en het debiet van het suppletiewater relatief hoog is (meer dan 80% van de massastroom van stoom). Ook is het gunstig wanneer er een warmtevraag is, zoals voor centrale verwarming of schoonmaakwater.

Vraag een offerte aan bij je huisinstallateur. Voor deze investering, met een capaciteit van 5000 kg per uur, moet je rekenen op circa EUR 24.000. Je kunt de kosten naar verwachting binnen ongeveer 4 jaar terugverdienen.

Deze maatregel moet zo snel mogelijk worden ingepland als jouw situatie voldoet aan de Technische- en Economische randvoorwaarden. Deze maatregel verdient zich over het algemeen snel terug.
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Vraag de installateur van de stoomketel om hulp.
  • Onderzoek de gehele installatie en overweeg combinaties met andere energiebesparende maatregelen.
De wet

Er is een stoomketel met economiser aanwezig en de rookgassen verlaten de schoorsteen (na de economiser) met een temperatuur van 130°C of hoger.

  • Er is redelijk koud suppletiewater aanwezig (10 – 20°C).
  • Het suppletiewaterdebiet is relatief hoog (meer dan 80% van de massastroom stoom), of er is een warmtevraag aanwezig zoals water voor centrale verwarming of schoonmaakwater.

Niet van toepassing.

Onderhoud de warmtewisselaar volgens de leveranciersvoorschriften.

Planner