Maatregel

Gebruik de restwarmte uit het blancheerproces door het plaatsen van een warmtewisselaar

Het vervuilde, warme proceswater uit het blancheerproces wordt vaak geloosd in het riool. Je kunt de warmte van dit water gebruiken om het koude en verse proceswater (voor) te verwarmen. Dit kan met een warmtewisselaar.
Proceswater
In het kort
Besparing

Blancheren is een kooktechniek waarbij je voedsel een korte tijd kookt en met koud water afspoelt, zodat het kookproces stopt. Het vervuilde, warme proceswater wordt vaak geloosd in het riool.

Met een warmtewisselaar kun je de warmte van dit water gebruiken om het koude en verse proceswater en/of tapwater (voor) te verwarmen. Een warmtewisselaar is een systeem met platen of buizen, waardoor het vervuilde water zijn temperatuur kan afdragen aan het verse koude water.

Controleer hoeveel m³ proceswater en/of warm tapwater je per jaar gebruikt. Voldoe je aan de voorwaarden van deze maatregel? Bekijk dan samen met een installateur welke mogelijkheden er zijn om een warmtewisselaar te plaatsen in lijn met de proceswaterafvoer en vers wateraanvoer.

Vraag de installateur om hulp. De investering in deze maatregel verdien je meestal binnen 5 jaar terug.

Deze maatregel moet zo snel mogelijk worden ingepland als jouw situatie voldoet aan de Technische- en Economische randvoorwaarden. Deze maatregel verdient zich over het algemeen snel terug.
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Onderzoek of deze maatregel voor jou van toepassing is. Denk hierbij aan de diverse temperaturen, ruimte en mogelijkheid tot aansluiting.
  • Voer deze maatregel uit als je het apparaat 10 uur per week of meer gebruikt.
  • Vraag je installateur om advies of hulp.
De wet

Er is een blancheur aanwezig waarvan het spuiwater wordt geloosd zónder dat hieruit warmte wordt teruggewonnen.

  • Het reservoir met de warmtewisselaar (coil) kan eenvoudig worden aangesloten op het spui- en suppletiewater van de blancheur.
  • Er is voldoende opstellingsruimte vlakbij de blancheur.

Zelfstandig moment: bij meer dan 500 gebruiksuren van de blancheerder per jaar.

Controleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon.

Planner