Rabobank:

Coöperatieve energie­oplossingen

Een initiatief van Rabobank in samenwerking met MKB-Nederland, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Klimaatverandering bedreigt zowel onze planeet als de manier waarop we leven. Het raakt ons allemaal. Daarom is het een gezamenlijke taak om daar passende oplossingen voor te vinden. De Rabobank neemt deze taak serieus.

De bank richt zich de komende jaren steeds meer op duurzame thema’s, bijvoorbeeld:

  • Energiezuinig wonen
  • Duurzaam ondernemen
  • Verduurzamen van de gebouwde omgeving

Waarom is Rabobank supporter van DEB?

Rabobank heeft als missie om de duurzaamste bank van Nederland te worden. Om dat te doen, moet een groot deel van het geïnvesteerde vermogen richting duurzame initiatieven gaan.

De Rabobank financiert daarom steeds meer maatschappelijk verantwoorde projecten die de samenleving duurzamer maken.

Rabobank

De Rabobank gebruikt branchekennis, financiële producten, netwerken en diensten om energieoplossingen te creëren die goed zijn voor de klant, maatschappij en planeet. De ambitie van de Rabobank is om in 2025 vijfenvijftig procent van de financieringsbehoefte in de energietransitie te realiseren.

Zakelijke mogelijkheden

Benieuwd naar de zakelijke mogelijkheden om je gebouw of transportmiddelen te verduurzamen? Bekijk dan eens het complete aanbod voor zonnepanelen op de zaak, lees meer over Duurzaam Vastgoed, of ontdek met Rabo Electric de mogelijkheden van elektrisch rijden.