Rabobank:

Coöperatieve energie­oplossingen

MKB Nederland

Rabobank is supporter van DEB. DEB is ontwikkeld om ondernemers te helpen bij het voldoen aan de informatieplicht en het realiseren van energiebesparing. De ontwikkeling van DEB wordt ondersteund en gesubsidieerd door MKB-Nederland, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Klimaatverandering bedreigt zowel onze planeet als de manier waarop we leven. Het raakt ons allemaal. Daarom is het een gezamenlijke taak om daar passende oplossingen voor te vinden. Rabobank draagt hier aan bij.

De bank richt zich de komende jaren steeds meer op duurzame thema’s, bijvoorbeeld:

  • Duurzaam bedrijfspand
  • Duurzaam wagenpark
  • Duurzame productie

Waarom is Rabobank supporter van DEB?

Rabobank wil bijdragen aan een duurzame aarde. . Om dat te doen, moet een groot deel van het geïnvesteerde vermogen richting duurzame initiatieven gaan.

Rabobank financiert daarom steeds meer verantwoorde projecten die de samenleving duurzamer maken.

Coöperatieve energieoplossingen

De Rabobank gebruikt branchekennis, financiële producten, netwerken en diensten om energieoplossingen te creëren die goed zijn voor de klant, maatschappij en planeet. De ambitie van de Rabobank is om in 2025 minimaal 55 % van de financieringsbehoefte in de energietransitie in te vullen .

Zakelijke mogelijkheden

Benieuwd naar de zakelijke mogelijkheden om je gebouw of transportmiddelen te verduurzamen? Bekijk dan eens de mogelijkheden van  zonnepanelen op de zaak, lees meer over het verduurzamen van je bedrijfspand doe de Warmtescan of ontdek de hoe je kunt overstappen naar voertuigen. Waar richt Rabobank zich op in 2023?

Waar richt de Rabobank zich op in 2023?

Financiering