Overheids­campagnes

De overheid voert vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) campagne en roept bedrijven en maatschappelijke instellingen op om energie te besparen. De snel stijgende energieprijzen, de klimaatverandering, vermindering van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen én wettelijke verplichtingen zijn achtergronden van deze twee overheidscampagnes. Het platform DEB werkt nauw samen met EZK, BZK en RVO om ondernemers en bedrijven te informeren over energiebesparing, te ondersteunen én te activeren.

'Energiebesparings­plicht / 3 rapportage­verplichtingen' campagne

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), informeert ondernemers over ‘energiebesparingsplicht / rapportageverplichtingen’. De campagne heeft als doel: de brede doelgroep van ongeveer 100.000 bedrijfsvestigingen van bedrijven en maatschappelijke instellingen bereiken en informeren over:

 • het waarom van een energiebesparingsplicht;
 • de aanpassing energiebesparingsplicht die per 1 juli 2023 in werking treedt met o.a.
  • verbreding van de doelgroep
  • de aangepaste Erkende maatregelenlijst en
  • de nieuwe onderzoeksplicht
 • organisaties met bedrijfsvestigingen met een gebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of vanaf 25.000 m3 aardgas (of een equivalent zoals stadsverwarming) te activeren hun rapportageverplichting(en) na te komen. Dit wil zeggen: rapporteren over de door de organisatie uitgevoerde energiebesparende maatregelen.

Hierbij staat de RVO landingspagina: www.rvo.nl/energiebesparingsplicht centraal waarop alle plichten duidelijk staan uitgelegd. En hoe aan de plichten kan worden voldaan met handige hulpmiddelen zoals sjablonen.

De EBP/3-plichtencampagne bestaat uit:

 • radiospots;
 • LinkedIn advertenties;
 • podcast-advertising;
 • inzet van searchwoorden op het web.

Met in verschillende fasen van de campagne een call-to-action naar:

 1. de Erkende maatregelenlijst en de Informatiebank Erkende maatregelen voor de voor uitleg en achterliggende informatie over de erkende maatregelen;
 2. het stappenplan (handige tool om te bepalen aan welke plicht een organisatie moet voldoen);
 3. rapporteer uiterlijk 1 december 2023!

Daarnaast worden ook middelen ingezet als:

 • nieuwsbrieven van RVO en netwerkpartners;
 • social advertising vanuit RVO en het ministerie EZK;
 • vermeldingen op websites van netwerkpartners;
 • gepersonaliseerde brieven;
 • persberichten;
 • informatiebijeenkomsten over de aanpassingen in de energiebesparingsplicht en specifiek over de informatieplicht, Erkende Maatregelenlijst en de onderzoeksplicht.

'Zet ook de knop om' campagne

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeren bedrijven (en huishoudens) over zuiniger om gaan met energie in de campagne ‘Zet ook de knop om‘.

Om ons op de toekomst voor te bereiden zijn extra stappen nodig. In deze landelijke campagne laat de overheid zien hoe bedrijven met kleine eenvoudige tips en/of aanpassingen al een grote bijdrage kunnen leveren. Dat helpt de om energie-uitgaven te beperken en leveringszekerheid te bevorderen.

De website biedt een overzicht van tips en tools waarmee energiebesparing nog makkelijker wordt.  Naast de nodige informatie over welke hulp er beschikbaar is om met energiebesparing aan de slag te gaan, vind je hier ook handelingsperspectief voor bedrijven om onder andere bewuster om te gaan met verwarming en verlichting, of efficiënter te werken en te produceren. Vaak klinken deze voorbeelden vanzelfsprekend. In de praktijk worden ze echter nog lang niet overal toegepast. Daarmee kunnen bedrijven relatief eenvoudige maatregelen treffen om kosten en energie te besparen. Voor meer informatie over de campagne zie: ‘Zet ook de knop om’.