Wat is de onderzoeksplicht?

Om te voldoen aan de onderzoeksplicht dien je als ondernemer eens in de vier jaar onderzoek te doen naar energiebesparing en CO2-reductie en de uitkomst te rapporteren aan de overheid. Hierbij geef je de huidige status aan van het uitvoerplan van de eerdere rapportage én maak je een nieuw plan voor de komende vier jaar.

Wil je weten of de onderzoeksplicht geldt voor jouw bedrijf of organisatie?

Voor wie geldt de onderzoeksplicht?

Vanaf een energieverbruik van meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m³ aardgas (of een equivalent zoals stadsverwarming), dien je te voldoen aan de onderzoeksplicht energiebesparing. Het gaat hier om het verbruik per locatie van je onderneming.

Met de onderzoeksplicht rapporteer je over activiteitgebonden maatregelen – in de categoriën Faciliteiten en Processen – en niet over gebouwgebonden maatregelen, mits deze invloed hebben op het energieverbruik van het gebouw. Rapportage over gebouwgebonden maatregelen valt onder de informatieplicht energiebesparing.

Heb je de deadline voor de informatieplicht gemist? Rapporteren kan en moet nog steeds. Zorg dat je dit alsnog doet, want vanaf 1 januari 2024 handhaven de omgevingsdiensten.

Energiebesparing adviseur
Energiebesparing rapportage

Waar bestaat de rapportage uit?

Activiteitgebonden maatregelen vind je onder de categorieën faciliteiten en processen op de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). DEB helpt je bij het doorlopen van deze lijst en de rapportage kun je via DEB downloaden en direct indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Als aanvulling op de Informatieplicht energiebesparing, moet je bij de Onderzoeksplicht onderzoeken welke maatregelen naast de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) kunt uitvoeren om energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld door het opwekken van energie. Gebruik de RVO sjablonen voor je onderzoeksrapportage voor een locatie.

De rapportage bestaat uit twee delen en dien je – samen met de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) – in bij het eLoket van RVO. Zorg ervoor dat je een eHerkenningsmiddel 2+ of hoger hebt om te kunnen inloggen. Vraag het herkenningsmiddel tijdig aan; het kan soms even duren voordat je deze ontvangt.

Bij het eerste deel vul je de bedrijfsgegevens in en geef je aan wie het contactpersoon is. Dit vul je aan met het energiegebruik van de locatie en de getroffen EML-maatregelen tussen 1 januari 2021 en 30 november 2023 en een uitvoerplan voor de komende vier jaar.

Het tweede deel voeg je toe als bijlagen. Voor dit deel heeft RVO documenten beschikbaar die je te helpen met het indienen van de rapportage. Het is verstandig om de bijlagen klaar te hebben voordat je aan de slag gaat met het eLoket. Het tweede deel bestaat uit de verder geïdentificeerde kosteneffectieve maatregelen met uitvoeringsplan, de uitkomst van de isolatiescan en de analyse aandrijfsystemen. De isolatiescan laat zien waar je met isolatie warmteverlies kunt tegengaan. De analyse aandrijfsystemen laat zien welke aandrijvingen je energiezuiniger kunt maken.

Bekijk en download hier de sjablonen van RVO.

  • Grote organisaties met > 250 FTE of een omzet van > 50 miljoen euro en een balanstotaal van > 43 miljoen euro
  • Rapporteren van kosteneffectieve energiebesparende maatregelen voor de gehele organisatie, dus op alle locaties waar de onderneming actief is
  • Niveau: Concern
  • Wanneer: 4 jaar na laatste audit

Investeringen

De investeringen naar aanleiding van de onderzoeksplicht zijn afhankelijk van meerdere factoren. Er zijn verschillende subsidies beschikbaar die je helpen met het financieren van de uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan de Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit is een subsidieregeling waarbij je een percentage van 45,5% van de investeringskosten van een besparende maatregel kunt aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving.

Energiebesparing
Energiebesparing onderzoek en rapportage

Aan de slag!

Geldt voor één of meerdere locaties de onderzoeksplicht energiebesparing en heb je de deadline gemist?  Rapporteren kan en moet nog steeds. Zorg dat je dit alsnog doet, want vanaf 1 januari 2024 handhaven de omgevingsdiensten.

Met DEB.nl kun je (kosteloos) stap voor stap:

Hulp nodig?