Interview

“Verduurzaming is noodzakelijke zoektocht”

Bestaansrecht
Voor ieder bedrijf is verduurzaming een zoektocht. Het onderwerp is nieuw en complex. Maar aandacht ervoor is wel noodzakelijk. Ondernemingen die er niet mee bezig zijn, hebben over 10 tot 15 jaar geen bestaansrecht meer, volgens Bas Gepkens van Vink Kunststoffen.

Deze stappen heeft Vink Kunststoffen gezet

Jaarlijks MVO-toets op 32 punten
Ledverlichting
Bewegingssensoren
4.500 zonnepanelen
Eigen afvalverwerkingsprogramma (ReVink)

‘De eerste stap is het inventariseren van de ecologische, sociale en financiële impact van je organisatie. Zodra je weet welke onderdelen van je organisatie de grootste impact hebben, kun je een plan opstellen om de negatieve invloed te verminderen. Wij hebben dit toentertijd gedaan door middel van de MVO-prestatieladder.’

Deze aanbeveling doet Bas Gepkens, projectmanager Innovation & Development van Vink Kunststoffen BV in het Gelderse Didam. Hij werkt bij een groot bedrijf dat actief werkt aan verdere verduurzaming van de bedrijfsactiviteiten en daar geld en menskracht voor inzet.

Toch kunnen ook mkb-bedrijven lessen trekken uit zijn ervaringen. Zoals: begin bij het laaghangend fruit, maak een plan en kijk waar andere bedrijven je bij kunnen helpen. Vaak gaat het bij duurzaamheid om samenwerking binnen de hele keten met inbegrip van mkb-bedrijven.

Intrinsieke motivatie

Dat juist een distributeur/ groothandel van kunststofhalffabricaten actief bezig is met verduurzaming, heeft niets te maken met het soms negatieve imago van plastics. ‘Het is wel een extra aansporing om ermee bezig te zijn, maar er is een intrinsieke motivatie in het bedrijf’, zegt hij. Het is ook niet bedoeld om het imago te verbeteren. ‘Alles wat we doen moet in balans zijn. Het moet resulteren in een ecologische, sociale en financiële waarde. Als marktleider in ons vakgebied willen we ook op dit vlak een leidende rol spelen.’

Jaarlijkse toetsing

Duurzaamheid is bij Vink breder dan alleen energiebesparing en minder CO2-uitstoot. Het bedrijf hecht waarde aan goede arbeidsomstandigheden, ook bij leveranciers. Om dit te waarborgen, is een systeem opgezet om hun bedrijfsactiviteiten te toetsen op het creëren van ecologische, sociale en financiële waarde. Een voorbeeld hiervan zijn maatregelen om kinderarbeid in het keten uit te sluiten. Actief tegengaan van kinderarbeid is een thema waarop het bedrijf toeleveranciers onderzoekt en beoordeelt. Jaarlijks toetst het bedrijf het eigen maatschappelijk verantwoord ondernemen op 32 punten.

Het gedrag van de onderneming is onderwerp van gesprek met alle relaties. Het is belangrijk te weten hoe ze tegen je aankijken, wat stakeholders van je verwachten. De omvang van je bedrijf maakt niet uit, valt uit het gesprek met Gepkens op te maken. ‘De samenleving beoordeelt je en rekent je op het gedrag af.’ De tijd dat uitsluitend de laagste prijs een criterium was, ligt binnenkort achter ons, zegt hij stellig. ‘De markt voor circulaire bedrijven ontwikkelt zich snel.’

Bewegingssensoren

Gepkens adviseert de mkb-ondernemer te beginnen met een inventarisatie waar het energieverbruik vandaan komt. Bij Vink bleek verlichting een belangrijke factor bij de milieu-impact. Er is gekeken waar welke lampen hingen en of het nodig was dat die brandden. Met alleen al het installeren van ledverlichting met bewegingssensoren kon Vink fors op energie besparen. Uit een analyse bleek dat sommige lampen maar 5 procent van de tijd hoefden te branden, terwijl ze de hele dag aan waren.

Een grotere stap is het zelf opwekken van energie. Vink zelf heeft grote hallen met platte daken; een oppervlakte van 23.000 m2. Met 4500 zonnepanelen wordt 50 procent van de benodigde energie zelf opgewekt. Voor de beeldvorming: daarmee zou je 450 Nederlandse huishoudens een jaar lang van stroom kunnen voorzien. ‘Kijkt wat kan en waar er subsidiemogelijkheden zijn’, geeft hij ondernemers mee.

Plan bijstellen

Volgens Gepkens biedt een meerjarenplan houvast. Niet alles kan tegelijkertijd. Jaarlijks kun je bekijken of de gestelde doelen zijn bereikt of dat bijstelling nodig is. Vink betrekt hierbij de inbreng van klanten, medewerkers en leveranciers. Als het nodig is, moet je de mogelijkheid hebben je plan van aanpak bij te stellen. In zijn bedrijf is een team van medewerkers aangesteld vanuit alle afdelingen van de organisatie dat zich speciaal bezighoudt met het duurzaamheidsthema. Het komt in alle onderdelen van de bedrijfsvoering terug.

Ook al is Vink een grote onderneming met in Nederland 300 medewerkers op 6 locaties, hulp en ondersteuning van buiten is waardevol gebleken. In dit geval heeft de Groene Allianties de Liemers ze geholpen en doet dat nog steeds. Een van de doelstellingen was om de verduurzaming gezamenlijk met lokale ondernemers te realiseren. Samenwerking is belangrijk. Je kunt elkaar inspireren en helpen. Dat geldt voor groot en klein en voor iedere bedrijfstak.

Recycling

Een mooi voorbeeld van samenwerking binnen de keten is het ReVink-programma. Het bedrijf zamelt kunststof restmateriaal in bij klanten. Dit om te voorkomen dat een deel van de geleverde kunststof halffabricaten terechtkomt in de reguliere afvalverwerking. Mits goed gesorteerd, kan dit materiaal uitstekend gerecycled worden. De milieubelasting is dan een stuk minder dan bij verbranding van deze restmaterialen. De mkb-ondernemer kan een recycle-krat krijgen om het restmateriaal te verzamelen. Meer over dit initiatief op de website van Vink.

Deel dit verhaal
Facebook
Twitter
LinkedIn

Lees nog meer inspirerende verhalen!

DEB houdt je op de hoogte door actuele informatie, artikelen en nieuwsberichten over energiebesparing.

Hoe gaat het met… De Noord-Hollandse Bierbrouwerij (Uitgeest)

Interview

Duurzame glascoating: energie-efficiëntie, gezondheid voor de mens en CO2 reductie in één

Interview

Delicia ontkoppelt van gas: 30% energiebesparing

Alle maatregelen op een rij

Energiebesparing kan eenvoudiger en duurzaamheid hoeft niet altijd geld te kosten, zolang je maar de juiste keuzes maakt. Graag helpen wij jou bij die keuzes. Bekijk in één overzicht welke energiebesparende maatregelen jouw bedrijf kan nemen.

Op de hoogte
blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en kennisartikelen over duurzame energiebesparing.