Interview

Verduurzamen? Laat je helpen door de bank!

Mkb-ondernemers die willen verduurzamen doen er goed aan om te bekijken wat de bank voor ze kan betekenen. Voor de Rabobank is het stimuleren van verduurzaming onderdeel van de werkwijze. Daarom ook is de bank partner geworden van het initiatief DEB.nl. Heel concreet heeft de bank drie speerpunten om de mkb’er te helpen met advies, begeleiding en financiering: opwekken van groene stroom, verduurzamen van bedrijfspanden en elektrificatie van het wagenpark.

Contact opnemen met de bank is waarschijnlijk niet het eerste waar een mkb’er aan denkt bij energiebesparing en verduurzaming. Toch drukt de Rabobank klanten op het hart het wel te doen. Tegelijkertijd stimuleert ze de eigen accountmanagers het thema op te pakken.

Er zijn namelijk verschillende laagdrempelige voorzieningen ontwikkeld die de ondernemer praktische hulp kunnen bieden. Dat vraagt om nadere uitleg. Programma-manager energietransitie Bianca van Dijk geeft die graag.

Motivatie

Wat is de motivatie van de bank om dit te doen? ‘De Rabobank onderschrijft de doelstellingen van het Klimaatakkoord en wil bevorderen dat ondernemers er zich voor inzetten’, zegt ze.

‘We voelen het als een taak om het veranderend energieverbruik te versnellen. Dat doen we op twee manieren. We ontwikkelen financieringsproducten die aansluiten op de klimaattransitie. Denk aan investeringen in zonnepanelen of leaseconstructies voor bedrijfsmiddelen. Daarnaast ontwikkelen we programma’s om ondernemers te adviseren en praktisch te ondersteunen.’

Coöperatief bankieren

Waar in het verleden financieringsproducten en verduurzamingsinitiatieven nog naast elkaar stonden, zijn ze nu geïntegreerd tot één geheel. ‘Vanuit de missie van de bank verbinden we financiële doelstellingen van klanten met de realisatie van maatschappelijke doelstellingen. We noemen dat coöperatief bankieren’, aldus Van Dijk.

Het streven is dat ook bedrijven verduurzaming en financiële resultaten bij elkaar brengen. ‘Niemand is tegen verduurzaming’, zegt ze, ‘maar het is belangrijk dat prestaties op dat vlak deel uitmaken van de indicatoren waarop bedrijven worden beoordeeld.’

Persoonlijk advies

Bij het zoeken naar de meest effectieve wijze van ondersteuning, heeft de Rabobank zich verdiept in de wensen van mkb’ers. Ondernemers blijken de voorkeur te geven aan persoonlijk advies boven een volledig digitale omgeving met tips en adviezen. Dat is ook goed, maar niet als enige.

Het liefst ontvangen ze de adviseur in het eigen bedrijf. Dat is niet altijd praktisch uitvoerbaar. Door de coronacrisis is beeldbellen meer geaccepteerd. Uit het oogpunt van doelmatigheid (en duurzaamheid) is een mengvorm in de praktijk vaak een goede oplossing. Als er maar persoonlijk contact is.

Zonnepanelen

Om mkb’ers goed en effectief te ondersteunen, kiest de bank voor drie richtingen waarbij financiering en verduurzaming hand in hand gaan. De eerste is het bevorderen van het zelf opwekken van elektriciteit met zonnepanelen. Er is hulp in de vorm van financiering van de investering.

Daarnaast wijst de bank de weg naar gespecialiseerde adviseurs die de ondernemer terzijde kunnen staan. Zij zijn onafhankelijk en hebben geen economisch belang bij het advies dat ze verstrekken. Door gebruik te maken van hun kennis, verdient de ondernemer de kosten van advies al snel terug.

Alle aspecten

De adviseurs kunnen mkb’ers ook behoeden voor onaangename verrassingen, bijvoorbeeld dat een verzekeraar extra voorwaarden stelt bij het plaatsen van zonnepanelen. Ze nemen alle aspecten van de energieopwekking met de ondernemer door.

Van Dijk gaat in op het geluid van mkb’ers dat opgewekte energie niet altijd aan het elektriciteitsnet kan worden geleverd. Het zit zo: mkb’ers die kleinverbruiker zijn, hebben het recht om energie te ontvangen en terug te leveren. Dat is anders bij grootverbruikers, die daarvoor een afzonderlijke vergunning moeten aanvragen.

In de praktijk kan het wel gebeuren dat er ‘netcongestie’ optreedt. Als het net overbelast raakt, kunnen zonnepanelen worden afgeschakeld. Dat geldt dan voor alle zonnepanelen in dit gebied.

Energielabel C

Een tweede speerpunt naast de zonnepanelen is de verduurzaming van vastgoed. Bij veel bedrijfspanden kunnen energiebesparende maatregelen bijdragen aan kostenverlaging en vermindering van energieverlies. Zoals bekend moeten kantoorpanden op 1 januari a.s. voldoen aan de eisen van Energielabel C.

De bank helpt ondernemers door het aanbieden van een scan op www.raboduurzaamvastgoed.nl om een energielabel vast te stellen. In het eerste kwartaal van 2022 koppelde de bank er zelfs een tijdelijke actie aan vast. Wist de eigenaar van het pand een energielabel A te verkrijgen, nam de bank de kosten van de scan voor haar rekening.

Elektrisch vervoer

Een derde vorm van ondersteuning is verduurzaming van het wagenpark, aangeduid met de Engelse term e-mobility. Elektrisch vervoer vergt de nodige investeringen in auto’s, elektrische (bak)fietsen, bestel- en vrachtwagens en ook in oplaadpunten. Voor menige ondernemer is dit onbekend terrein, nog afgezien van de kosten. De bank wijst de weg met deskundigen die een maatwerk-advies kunnen geven. Veel praktische informatie is ook beschikbaar op de speciale website www.raboelectric.nl

Bedrijventerreinen

Rabobank richt zich uiteraard op de eigen klanten, maar niet uitsluitend. Verduurzaming is een thema dat ook speelt bij bijvoorbeeld bedrijventerreinen. Niet alle bedrijven zijn klant. In samenwerking met vertegenwoordigers van het bedrijventerrein en de gemeente kan de bank een aanbod doen waarvan alle bedrijven kunnen profiteren. ‘Onze bank is vanuit de traditie sterk lokaal geworteld’, zegt Van Dijk, daarmee aangevend dat die benadering verschilt van collega’s in de markt.

De bank heeft veel ervaring in lokale samenwerking opgebouwd en heeft een sterke positie in de landbouwmarkt. Hoewel die sector op duurzaamheidsvlak veel uitdagingen kent, loopt ze voorop op het vlak van energietransitie. Van die opgedane kennis kunnen andere mkb’ers via de bank profiteren.

Deel dit verhaal
Facebook
Twitter
LinkedIn

Lees nog meer inspirerende verhalen!

DEB houdt je op de hoogte door actuele informatie, artikelen en nieuwsberichten over energiebesparing.

Interview

Dubbele winst met groen werkgeluk

Adviesbureau

Jeroen Sloof van Bureau Bos: “We moeten denken in oplossingen.”

Adviesbureau

‘Ons doel was om de markt transparantie te bieden op het gebied van energie-inkoop’

Alle maatregelen op een rij

Energiebesparing kan eenvoudiger en duurzaamheid hoeft niet altijd geld te kosten, zolang je maar de juiste keuzes maakt. Graag helpen wij jou bij die keuzes. Bekijk in één overzicht welke energiebesparende maatregelen jouw bedrijf kan nemen.

Op de hoogte
blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en kennisartikelen over duurzame energiebesparing.