Adviesbureau

Jeroen Sloof van Bureau Bos: “We moeten denken in oplossingen.”

Eind 2023 vond het webinar ‘Alles over het verduurzamen van je bedrijfspand’ plaats. Jeroen Sloof van Bureau Bos deelde zijn kennis, inzichten en ervaringen als eigenaar, architect, ontwikkelaar én huurder van zijn compleet verduurzaamde bedrijfspand in Bunschoten-Spakenburg. DEB.nl stelt Jeroen in vervolg op het webinar een aantal prangende vragen.

We kennen je als iemand die denkt in oplossingen, maar wat is het grootste obstakel in het verduurzamen van bedrijfspanden?
“Dat is zonder twijfel de problematiek met het netwerk en met de netcongestie. Dit is wat de verduurzaming belemmert. Ik heb diverse praktijkvoorbeelden waarbij verduurzaming en verhuizing van bedrijven niet door kan gaan omdat er problemen zijn met de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk en met de aansluiting op of uitbreiding van nutsvoorzieningen.”

Welke mogelijke oplossingen zie jij voor deze problematiek?
“Het is allereerst belangrijk om duidelijk te maken wat het probleem precies is. Ik gebruik vaak de metafoor van een deur. De wetgeving verplicht ondernemers om energie te besparen. Eigenlijk zegt de overheid hiermee: jij moet door die deur. Maar aan de andere kant staat iemand diezelfde deur tegen te houden. Ondernemers komen hierdoor klem te zitten tussen de wetgeving en de praktijk.”

Hoe zou jij dit probleem vervolgens willen aanpakken?
“Door te denken in oplossingen voor specifieke situaties. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat ondernemers gefaseerd gaan verduurzamen, rekening houdend met de praktische obstakels die je tegen gaat komen. Op de korte termijn hoeven we geen baanbrekende oplossingen te verwachten voor de problemen die er zijn. Totdat de infrastructuur op orde is zou je kunnen gaan werken met een gefaseerde aanpak met overgangsperiodes als onderdeel van een realistisch, haalbaar plan op de langere termijn.”

“Er zijn diverse subsidiemogelijkheden en over het algemeen zijn banken wel bereid om te financieren.”

Jeroen Sloof is eigenaar, architect, ontwikkelaar én huurder van het compleet verduurzaamde bedrijfspand van Bureau Bos in Bunschoten-Spakenburg.

Waar begin je als ondernemer als je je bedrijfspand wil verduurzamen?
“Wij beginnen altijd met een nulmeting. Daarin brengen we het huidige energiesysteem en het huidige verbruik in kaart. We inventariseren de vloer-, gevel- en dakisolatie. Vanuit de nulmeting starten we met laaghangend fruit waarmee we eenvoudig energiebesparing kunnen realiseren. Vervolgens bouw je een soort treintje met acties. Het is belangrijk om een stip op de horizon te hebben. De isolatie van de gebouwschil kun je natuurlijk sowieso aanpakken. Daarnaast kijken we wat kunnen doen totdat netcongestie de bottleneck is.”

In het webinar gaf je een aantal tips, onder andere over de optimale positie van zonnepanelen op Oost-Westzijde van bedrijfspanden.
“Dat klopt. Als je zonnepanelen plaatst op de zuidzijde dan heb je begin van de middag de grootste opbrengst. Als je meer opwekt dan verbruikt en dus energie terug gaat leveren dan gaat je rendement onderuit. Door zonnepanelen op de Oost-West zijde te plaatsen verspreid je de opbrengst meer over de dag waardoor je optimaler gebruik kunt maken van je dagopbrengst.”

Wat zijn de mogelijkheden van financiering bij verduurzaming en energiebesparing?
“Er zijn diverse subsidiemogelijkheden en over het algemeen zijn banken wel bereid om te investeren in het verduurzamen van bedrijfspanden. Als verhuurder wil en kun je deze investering natuurlijk graag in de huurprijs vertalen.”

Wat zijn jouw tips voor eigenaren en huurders als het gaat om het maken van afspraken voor verduurzaming en energiebesparing?
“Voor veel ondernemers is kostenbesparing de belangrijkste reden om te verduurzamen. Wie met welke energiebesparende maatregelen aan de slag gaat is vaak afhankelijk van de huurovereenkomst. Als de eigenaar verhuurt inclusief verwarming dan is er voor de eigenaar een grotere noodzaak om het pand te verduurzamen. Als de energiekosten voor rekening van de huurder zijn dan heeft die meer noodzaak om energie te besparen. Partijen die er samen realistisch in zitten die komen er vaak samen wel uit in het belang van het gezamenlijke doel: kosten besparing en een duurzamere toekomst.”

Tot slot: wat zijn interessante, toekomstige ontwikkelingen in energiebesparing?
“De ontwikkeling van accupacks gaat erg hard. Dat kan ook niet anders gezien de huidige netwerksituatie. Als je kijkt naar het aardgasnetwerk dan hebben we in Nederland één van de mooiste netwerken ter wereld. Ik vraag mezelf af of we deze bestaande structuren kunnen blijven gebruiken en zo ja waarvoor, bijvoorbeeld voor waterstof.”

Je kunt hier het webinar ‘Alles over het verduurzamen van je bedrijfspand’ terugkijken.

Deel dit verhaal
Facebook
Twitter
LinkedIn

Lees nog meer inspirerende verhalen!

DEB houdt je op de hoogte door actuele informatie, artikelen en nieuwsberichten over energiebesparing.

Interview

Delicia ontkoppelt van gas: 30% energiebesparing

Interview

Dubbele winst met groen werkgeluk

Adviesbureau

‘Ons doel was om de markt transparantie te bieden op het gebied van energie-inkoop’

Alle maatregelen op een rij

Energiebesparing kan eenvoudiger en duurzaamheid hoeft niet altijd geld te kosten, zolang je maar de juiste keuzes maakt. Graag helpen wij jou bij die keuzes. Bekijk in één overzicht welke energiebesparende maatregelen jouw bedrijf kan nemen.

Op de hoogte
blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en kennisartikelen over duurzame energiebesparing.