Interview

Duurzaamheid past in nieuwe visie op belangenbehartiging

De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) stimuleert innovatief denken van ondernemers, met als doel een samenleving met oog voor duurzaamheid en inclusiviteit. Aandacht voor energiebesparing is niet meer dan logisch, maar slechts een onderdeel van een veel groter geheel.

Directeur Huub Narinx van de LWV heeft een duidelijke visie op belangenbehartiging voor zijn leden. ‘In het verleden werd belangenbehartiging vaak ingevuld door belangenverdediging. Dat leidt tot een reactieve houding. De LWV heeft bewust gekozen voor een andere benadering. Wij willen richtinggevend zijn, een visie op de toekomst neerzetten en leden helpen om daar te komen.’

Daarbij past het woord ambitie: wat wil je op welke termijn bereiken? Zo denken ondernemers ook. Ze kijken waar ze naar toe willen in plaats van waar ze nu staan.

Familiebedrijven

Duurzaamheid en inclusiviteit maken een belangrijk deel uit van die toekomstvisie. De LWV is actief aan de slag met bevordering van bewustwording. Daarom is de LWV ook aangesloten bij initiatieven als DEB en zal komende tijd Label C (energiezuiniger kantoren) aandacht krijgen. De leden van LWV ondersteunen deze koers, die inmiddels ook door de landelijke ondernemersorganisaties is omarmd.

In lokale en regionale besturen is het breed besproken. ‘In onze streek zijn veel familiebedrijven. Die kijken nadrukkelijk naar een goede toekomst voor de volgende generaties. Ze hebben kinderen aan wie ze wat moois willen nalaten. Van daaruit is de duurzaamheidsstrategie ontwikkeld. Energiebesparing is daar een onderdeel van. Vervolgens zijn projecten opgezet die laten zien hoe je er invulling aan kunt geven.’

Bedrijventerreinen

Die projecten zijn in veel gevallen bedrijfsoverstijgend. Als het gaat om energietransitie, is het zinvoller en doelmatiger dat op het niveau van bedrijventerreinen aan te pakken. Dan wordt het thema duurzaamheid integraal onder de loep genomen, met inbegrip van de noodzakelijke infrastructuur, waterbeheersing en bestendigheid tegen hitte.

Ervaringen bij het ene bedrijventerrein kunnen worden meegenomen naar het andere. Dat geeft versnelling. Op deze manier krijg je ook de individuele ondernemer veel gemakkelijker mee. Hij of zij hoeft het niet allemaal zelf en alleen te doen.

Stimuleren

Narinx zet duidelijk in op stimuleren en niet op straffen. Dat past bij ondernemerschap. Een mooi voorbeeld is de discussie over een bonus/malus-systeem voor grote energieverbruikers. ‘Er wordt gemakkelijk gezegd dat je veelgebruikers extra moet belasten. Dan wordt gekeken naar energie-intensieve bedrijven. Als je een ondernemer of bedrijfsleiding wilt stimuleren, is het veel realistischer en vruchtbaarder om de prestaties van het bedrijf te vergelijken met soortgenoten. Beter scoren dan de ander, dat past bij ondernemingen.’

Want, benadrukt hij, bij een strategie op weg naar een duurzamer en inclusiever samenleving hoort wel een verdienmodel. Met gerichte maatregelen zou de overheid dat proces moeten bevorderen. Dat werkt veel beter dan straffen.

Deel dit verhaal
Facebook
Twitter
LinkedIn

Lees nog meer inspirerende verhalen!

DEB houdt je op de hoogte door actuele informatie, artikelen en nieuwsberichten over energiebesparing.

Adviesbureau

Jeroen Sloof van Bureau Bos: “We moeten denken in oplossingen.”

Adviesbureau

‘Ons doel was om de markt transparantie te bieden op het gebied van energie-inkoop’

Bandenspecialisten

Banden- en wielenbranche brengt energiebesparing op spanning

Alle maatregelen op een rij

Energiebesparing kan eenvoudiger en duurzaamheid hoeft niet altijd geld te kosten, zolang je maar de juiste keuzes maakt. Graag helpen wij jou bij die keuzes. Bekijk in één overzicht welke energiebesparende maatregelen jouw bedrijf kan nemen.

Op de hoogte
blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en kennisartikelen over duurzame energiebesparing.