Interview

Dit initiatief voor energiebesparing is een goede zet

Branchevereniging INretail is om verschillende redenen enthousiast over het programma DEB.nl. Maatregelen worden begrijpelijk uitgelegd en de ondernemer kan een eigen besparingsprogramma voor de komende jaren ontwikkelen. Aandacht voor energiebesparing is nodig, maar een hele uitdaging in deze coronatijd.

De praktische opzet spreekt directeur Jan Meerman aan. ‘Moeilijke beleidsmaatregelen moeten werkbaar en behapbaar worden gemaakt. Dat is verdraaid lastig. Duidelijke informatie en uitleg waarom energiebesparing nodig is en welke stappen je als ondernemer kunt zetten, zijn een vereiste om de beweging op gang te krijgen die nodig is. Iedereen weet dat energiebesparing een must is om uiteindelijk CO2-uitstoot te verminderen, klimaatverandering tegen te gaan en om het voor elkaar te krijgen om afgesproken doelen te realiseren. Het is tegelijk ook verre van makkelijk om het te doen. En daarom is ieder initiatief dat mogelijkheden voor energiebesparing uitlegt en helpt om stappen te zetten een goede.’

Onderdeel bedrijfsvoering

Het is goed, oordeelt INretail, als duurzaamheid een onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. ‘De echte stappen worden in de praktijk gemaakt. Daarvoor is nodig dat een knop omgaat. Hoe meer drempels je weghaalt, hoe begrijpelijker en toegankelijker je de informatie en uitleg maakt, hoe meer je de kansen vergroot dat noodzakelijke stappen ook echt gezet gaan worden. De digitale bespaarassistent op DEB.nl is daarom een creatieve vondst. Energiebesparing en kostenbesparing gaan dan hand in hand.’ Juist in deze lastige tijd hebben ondernemers te maken met vele uitdagingen.

‘Het grote voordeel van DEB.nl is, dat het een gratis platform is voor ondernemers en dat per sector waarin je actief bent en per adres bekeken en berekend kan worden hoeveel euro’s energiebesparing kan opleveren. Dat laatste is een heel belangrijke trigger. Daar prikkel je ondernemers mee’, aldus Meerman.

Doorvertaling naar portemonnee

INretail vertegenwoordigt 14.000 winkels. Ze zijn gevestigd in historisch panden in de binnenstad, in moderne panden op de meubelboulevard en alles wat daar tussen zit. Iedere winkel is anders. Meerman: ‘Ondernemers willen per pand weten wat energiebesparingsmaatregelen kosten en wat het oplevert. Dat is logisch want je praat over investeringen die ze moeten doen. DEB maakt een doorvertaling naar de portemonnee. Ondernemers willen net als iedereen de terugverdientijd van hun investering weten en welke stappen het meest opleveren in de energierekening.’

Hulpmiddel

INretail merkt dat voor ondernemers in de retail besparingsmaatregelen lastige afwegingen vormen. ‘We hebben als sector nog altijd met corona en alle negatieve effecten daarvan te maken. Er zijn enorme schulden opgebouwd die allemaal afbetaald moeten gaan worden. En tegelijk is er ook het besef dat de blik ook op de toekomst gericht moet worden. DEB.nl informeert en toont wat mogelijk is. Zo’n hulpmiddel hebben retailers ook nodig. De wil om maatregelen te treffen is er echt wel, maar vaak weten ze niet waar ze moeten beginnen, hoe ze het moeten doen en bij wie ze dan kunnen aankloppen. Op veel vragen vinden ze bij DEB.nl een antwoord.’

Ambassadeurs

Energiebesparing is nadrukkelijk een thema waar INretail zich ook zelf mee bezighoudt. ‘Voorlichting geven en mogelijkheden schetsen is een belangrijke rol voor de brancheorganisatie. We kennen prachtige voorbeelden van ondernemers die hun daken vol zonnepanelen hebben liggen en daarmee hebben gekozen voor hele duurzame en energiebesparende maatregelen. Dat zijn ambassadeurs die we graag naar voren schuiven als voorbeelden voor anderen.’

Jan vervolgt: ‘Natuurlijk zijn we ook steeds in overleg met ‘Den Haag’ om ervoor te zorgen dat alles wat op ondernemers afkomt praktisch vertaald kan worden en werkbaar blijft. Een ondernemer moet heel veel ballen hoog houden. Als je dingen voor elkaar wilt krijgen, moet je op het juiste moment met passende voorbeelden en middelen in beeld zien te komen. Wij pleiten voor voldoende ondersteuningsfaciliteiten vanuit de overheid om alle doelen realiseerbaar te maken. Het is mooi dat op die manier ook DEB.nl mogelijk is gemaakt.’

INretail Energie

Ondernemers kunnen bij INretail aankloppen voor persoonlijk advies op maat over te nemen verduurzamingsstappen. Dit initiatief heet INretail Energie. Daarmee biedt de branchevereniging ondernemers een laagdrempelige mogelijkheid aan om die noodzakelijke stap vooruit te zetten. Aan het programma zijn verschillende partijen gekoppeld die expert zijn in de energie besparingsmaatregelen.

Meerman: ‘Via onze site, ledennieuwsbrieven en gerichte mailings brengen we retailers ook op de hoogte van subsidiemogelijkheden, platforms en tips. Zo is afgelopen oktober de Subsidieregeling Verduurzaming MKB opengesteld waarop wij dan wijzen. Natuurlijk attenderen we ook op gemeentelijke subsidiekansen. Voor de meeste ondernemers zijn subsidieregelingen en hoe ze werken een onbekende wereld. Wij zien het als onze taak om retailers hierop te attenderen. Zo stimuleren we telkens weer om energiebesparingsstappen zetten.’

Deel dit verhaal
Facebook
Twitter
LinkedIn

Lees nog meer inspirerende verhalen!

DEB houdt je op de hoogte door actuele informatie, artikelen en nieuwsberichten over energiebesparing.

Hoe gaat het met… De Noord-Hollandse Bierbrouwerij (Uitgeest)

Interview

Duurzame glascoating: energie-efficiëntie, gezondheid voor de mens en CO2 reductie in één

Interview

Delicia ontkoppelt van gas: 30% energiebesparing

Alle maatregelen op een rij

Energiebesparing kan eenvoudiger en duurzaamheid hoeft niet altijd geld te kosten, zolang je maar de juiste keuzes maakt. Graag helpen wij jou bij die keuzes. Bekijk in één overzicht welke energiebesparende maatregelen jouw bedrijf kan nemen.

Op de hoogte
blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en kennisartikelen over duurzame energiebesparing.