Bandenspecialisten

Banden- en wielenbranche brengt energiebesparing op spanning

Banden- en wielenbranche VACO brengt energiebesparing op spanning. En dat gaat heus niet alleen voor de juiste bandenspanning op. De leden laten zien dat ze ernst maken met besparen. ‘Veel banden geven we een tweede of derde leven. Perslucht blijft een punt van aandacht maar ledverlichting is bijna standaard geworden. En met zonnepanelen ligt energieneutraliteit zelfs binnen bereik’, zegt Arie Verhoef, senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo en milieu bij VACO.

Door: Tseard Zoethout

Al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw besteedt niet alleen VACO veel aandacht aan bandenspanning. Ook de overheid laat door middel van borden langs snelwegen zien dat goed opgepompte auto- en vrachtwagenbanden belangrijk zijn: pakweg veertig procent van alle pechgevallen op de weg komt immers voort uit een lekke band of klapband. Bovendien zorgt een goede bandenspanning voor enkele procenten minder verbruik van brandstof en gaan de banden langer mee.

Arie Verhoef licht de reguliere werkzaamheden toe: ‘wij vertegenwoordigen zo’n zevenhonderd vestigingen, uiteenlopend van fabrikanten, importeurs en groothandels van banden en wielen tot bandenservicebedrijven, -inzamelingsbedrijven, -vernieuwingsbedrijven en -verwerkingsbedrijven. De grootste groep wordt gevormd door de bandenservicebedrijven. Dit zijn echte specialisten in het monteren en demonteren van banden en wielen terwijl ze ook veel kennis hebben van het uitlijnen van voertuigen. Een groot deel van onze markt richt zich op bedrijfswagenbanden en -wielen. Omdat die voertuigen ’s avonds en tijdens het weekend stil staan, gaan we op die momenten voor wagenparkbeheer steeds vaker naar onze klanten toe.’

Tweede en derde leven

Wat iets minder mensen weten, is dat vrachtwagen- en busbanden een tweede en soms zelfs derde leven kennen. ‘Vliegtuigbanden voor commerciële luchtvaart worden gemiddeld zelfs zes keer vernieuwd. Door ze van een nieuw loopvlak op het oude karkas te voorzien, krijgen zulke banden een extra leven en besparen we aanzienlijk op grondstoffen en energie. Als ze eenmaal echt zijn versleten, gaan de banden naar gespecialiseerde vermalingsbedrijven die er rubberen korrels van maken. Dat kan je weer toepassen in nieuwe banden maar ook voor andere toepassingen zoals tegels voor speeltuinen, matten voor koeien en varkens of als infill in kunstgrasvelden.’

Perslucht

Maar wat zijn nu de grootste energieverbruikers en waar vallen de grootste slagen te maken? Uit de bewustwordingscampagne tussen 2000 en 2010, gevoerd vanuit het energiecentrum te Houten, kwam naar voren dat bij bandenservicebedrijven veruit de meeste energie opgaat aan perslucht en verlichting. Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas verbruiken, moeten nu aan de ‘informatieplicht energiebesparing’ voldoen en zo’n dertig verplichte maatregelen nemen, tenminste wanneer de terugverdientijd (ROI) minder dan vijf jaar bedraagt. De EnergieFitscan van Klimaatroute verduidelijkt de onderdelen. ‘Driekwart van onze bandenservicebedrijven valt daar niet onder’, zegt Verhoef. ‘Dat betekent echter niet dat ook zij, zeker de laatste jaren, geen stappen naar duurzame energie en dito besparing hebben ondernomen. Er is nog werk aan de winkel. Ruim de helft van onze leden schakelt hun compressor en persluchtketel ’s nachts inmiddels al uit. Een compressor met twee bar minder druk bespaart meer dan tien procent energie per jaar. Dat zijn kleine investeringen die je gemakkelijk binnen vier jaar terug kan verdienen. Daarnaast maken al bijna twintig bedrijven gebruik van de PTI (perslucht terugwin installatie), ontworpen door een van de VACO-leden.’

Ledverlichting

Intussen omarmen steeds meer leden uit de banden- en wielenbranche nieuwe manieren van energiebesparende verlichting. TL5 (hoogfrequente) verlichting of ledverlichting zijn daar goede voorbeelden van. Met name die laatste is aan een opmars begonnen. Ze zijn tot negentig procent zuiniger dan TL lampen en gaan aanzienlijk langer mee. De prijzen voor leds zijn sinds 2010 sterk gedaald terwijl de kwaliteit, vooral na 2015, aanmerkelijk is verbeterd.

‘Ledverlichting is ook in onze branche inmiddels ingeburgerd’, reageert Verhoef. ‘Soms installeren onze leden tijdens vervangingsmomenten in één keer maar vaker gebeurt het gefaseerd. Bovendien heeft bijna driekwart van onze leden geïnvesteerd in bewegingsmelders, bijvoorbeeld voor in het magazijn. Er is maar weinig reden om dergelijke maatregelen niet te nemen: bewegingsmelders, TL5 of ledverlichting verdienen zich immers binnen drie jaar terug. We verwachten dat dergelijke besparende initiatieven binnen enkele jaren standaard zijn geworden.’

Zonnepanelen

Voor diverse VACO-leden geldt dat ze, mits ze over voldoende kapitaal en dakoppervlak beschikken, vrij eenvoudig op zonnepanelen overstappen. De laatste jaren ziet de senior beleidsmedewerker meer en meer bedrijven in zijn branche zulke acties ondernemen.

‘In het algemeen hebben bandenspecialisten een lage warmtevraag wegens een klein kantoor en een werkplaats en magazijn dat slechts matig verwarmd hoeft te worden’, licht Verhoef toe. ‘Bedrijven die onder de ‘informatieplicht energiebesparing’ vallen – en dus wel een aanzienlijke stroomvraag hebben – wekken steeds vaker hun eigen energie op. Tijdens een enquête medio vorig jaar gaf meer dan tien procent van onze leden aan dat ze PV panelen hebben laten plaatsen. Dat is verrassende uitkomst omdat het wel over forse investeringen gaat. Sommigen gaan intussen al zo ver dat ze met b.v. 1700 PV panelen op het dak energieneutraliteit bereiken en de elektriciteit op het net zetten. Met stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid – denk aan de EIA of de SDE++ – wordt dat ook financieel aantrekkelijker’, besluit hij.

Foto gemaakt bij: VACO-lid Profile Friese Banden Service in Heerenveen

Deel dit verhaal
Facebook
Twitter
LinkedIn

Lees nog meer inspirerende verhalen!

DEB houdt je op de hoogte door actuele informatie, artikelen en nieuwsberichten over energiebesparing.

Interview

Dubbele winst met groen werkgeluk

Adviesbureau

Jeroen Sloof van Bureau Bos: “We moeten denken in oplossingen.”

Adviesbureau

‘Ons doel was om de markt transparantie te bieden op het gebied van energie-inkoop’

Alle maatregelen op een rij

Energiebesparing kan eenvoudiger en duurzaamheid hoeft niet altijd geld te kosten, zolang je maar de juiste keuzes maakt. Graag helpen wij jou bij die keuzes. Bekijk in één overzicht welke energiebesparende maatregelen jouw bedrijf kan nemen.

Op de hoogte
blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en kennisartikelen over duurzame energiebesparing.